De rechten van examen­kandidaat Fouad: een reflectie-opdracht voor het OM

/

Fouad L. wordt verdacht van een drievoudige moord (28 september 2023 te Rotterdam). Het regionale zorg- en vei­ligheidsnetwerk van Rotterdam-Rijnmond heeft het initiatief genomen voor een ‘reflectie-onderzoek’ onder de betrokken partijen: hebben we in de daaraan voorafgaande periode 2021-2023 alles gedaan wat mogelijk was om dit drama te voorkomen? Juni 2024 zijn de uitkomsten van deze reflectie-opdracht gepubliceerd.
Vele instanties, zo blijkt uit de rapportage, maakten zich in de periode 2021-2023 zorgen over Fouads herhaaldelijke dierenmishandeling (gepleegd in dronken­schap), over klachten wegens burenoverlast, over vermeend alcoholisme en over de psychische problemen die aan dat alles ten grondslag konden liggen. Maar die zorgen werden danig vergroot door het feit dat hij Geneeskunde studeerde en dat hij naar verwachting binnen afzienbare tijd het diploma Basisarts zou behalen. Men vond het uiterst zorgelijk dat zo iemand zomaar als huisarts op patiënten zou worden losgelaten, met alle gevaren van dien.
Uiteindelijk (pp. 18, 30-32 van het rapport) besloten de instanties in gezamenlijk overleg dat het Openbaar Ministerie zich in een brief tot de examencommissie van de Rotterdamse faculteit Geneeskunde zou wenden om haar te waar­schuwen dat Fouad, gezien zijn justitiële en politiële verleden op het gebied van dieren­mishande­ling, misschien geen basisartsdiploma waardig was. Fouad had inmiddels alle 180 studiepunten van de masteropleiding behaald, maar op basis van deze OM-brief besloot de examencommissie de toekenning van het diploma ‘on hold’ te zetten. Zij stelde als voorwaarde dat Fouad eerst door een psycholoog of psychiater zou laten onderzoeken of hij geschikt was voor het beroep van arts.
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/de-rechten-van-examenkandidaat-fouad-een-reflectie-opdracht-voor-het-om/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

2 reacties op “De rechten van examen­kandidaat Fouad: een reflectie-opdracht voor het OM”

  1. Door zijn brief aan de examencommissie (en haar daarop gebaseerde weigering het diploma toe te kennen) heeft het Rotterdamse OM de wanhopige crisis veroorzaakt waarin Fouad terecht is gekomen, de crisis die uiteindelijk tot het moorddrama heeft geleid. Het is nogal een scheve situatie dat aan het Rotterdamse OM de taak is toevertrouwd om Fouad voor de rechter te brengen. In deze nieuwe rol wordt van het OM verwacht dat men onbevangen evalueert wat het OM in zijn oude rol bekokstoofd heeft in samenwerking met de examencommissie. De zoon wordt nu veroordeeld voor de moord op zijn vader, maar het OM ziet door de vingers dat de zoon jarenlang mishandeld is door de vader, dat het OM jarenlang de zoon (in plaats van de vader) op de huid heeft gezeten en dat de criminele vader uiteindelijk zelfs actief door het OM is bijgestaan in het volvoeren van een ultieme foltering (zie Holleman 15/11/2023).

  2. Men kan zich afvragen waar ik de euvele moed vandaan haal om in mijn vorige reactie (13/7) te verwijzen naar de subjectieve beweringen van Fouad (samengevat door Holleman 15/11/2023). Dat was geen euvele moed. Ik heb namelijk aanwijzingen gezocht of (en aanwijzingen gevonden dat) diens beweringen op waarheid berusten: bijlage 5 van het facultaire onderwijs- en examenreglement; publicaties (2010; 2017) van de voormalige docent dr. Benno Bonke (leider van het PKV-practicum); en een publicatie (2023) van mr. De Jong–Noordermeer (voormalig ambtelijk secretaris van de examencommissie). Dat is andere koek dan de loze insinuatie van het OM dat de faculteit al langere tijd een belastend dossier over Fouad had bijgehouden (Reflectierapport p.18, zie ook paragraaf 5 van mijn blogbericht d.d. 7/7/2024). Ik zou graag zien dat de facultaire dossiers (zowel het normale studentdossier van Fouads bachelor- en masteropleiding als zijn speciale Aspergerdossier) door het OM in het strafdossier van de verdachte worden opgenomen.