De rechten van leerwilligen

/

Blogger Malmaison (7/6/2011) wil de rechten van leerwilligen versterken: zij moeten beschermd worden tegen leerschuwe scholieren die de sfeer in de klas verzieken. Daartoe moet volgens hem harder worden opgetreden tegen ‘leerlingen die in klassen met leerwilligen de goede voortgang van de lessen storen’ en moeten ‘onverbeterlijke lesstoorders (…) gemakke­lijker uit de klas en van school verwijderd (…) kunnen worden.’
Maar is dat de enige pijler van de rechtspositie van leerwilligen die tot een klas zijn toegelaten? In hoeverre hebben zij volgens Malmaison tevens recht op onderwijs dat is afgestemd op hun beginniveau en leertempo? En meer in het bij­zonder: wat doet Malmaison met leerwillige leerlingen die het onderwijstempo niet kunnen bijbenen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.