De rechtsstaat: gelijkwaardigheid van burgers

/

Scholieren willen hun docent met respect bejegenen, mits deze hun zelf ook het nodige respect toont. Dat werd door Sheila Sitalsing (De Volkskrant 14/2/2008 p.2) opge­tekend uit de mond van scholieren die aanwezig waren bij de presentatie van het rapport Onverschilligheid is geen optie, de rechtsstaat maken we samen. Een van de voorwaarden om de rechtsstaat in stand te houden is dat iedereen de gelijkwaardig­heid van z’n medeburgers erkent en respecteert. Volgens de opstellers van het rapport kan het onderwijs daartoe bijdragen door ook de leerlingen en studenten als gelijk­waardige burgers te bejegenen. Docenten (en ouders!) moeten de kernwaarden van de rechtsstaat ‘voorleven’. Als kernwaarden worden beschouwd: vrijheid, gelijkwaar­dig­heid en solidariteit (zie pp. 29-30 en 88-89 van het rapport). 

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.