De rechtsveilige school (II)

/

Op een Veilige School worden leerlingen zo veel mogelijk gevrijwaard van uitsluiting, pesterij, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld. Blogger Ken Trump (10/8 en 13/8) constateert dat het Amerikaanse overheidsbeleid inzake schoolveiligheid steeds meer in het teken staat van ‘civil rights’. Men wil kwetsbare groepen (vrouwen, homo’s, gehandicapten, etnische minderheden, etc.) beschermen tegen inbreuk op hun grondrechten en met name tegen pestgedrag van medeleerlingen. In hoeverre wringt dat met het uitgangspunt dat een school voor álle leerlingen een veilige leer- en leefomgeving moet bieden, ook als ze niet tot officieel erkende kwetsbare groepen behoren?
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/de-rechtsveilige-school-ii/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “De rechtsveilige school (II)”

  1. […] van Mechelen heeft hij zijn afschuw verwoord. Tag: Rechtsveilige school (Onderwijsethiek 11/1/2010, 18/8/2010, 15/2/2011, […]