De school van Prem Radhakishun

/

De tien leerlingen van ‘De School van Prem’ hebben hun CITO-toets afgelegd. Of liever: acht deden de CITO-toets voor groep 8 en twee de NIO-intelligentietest. In de tien weken voorafgaand aan de CITO-toets volgden ze naast het reguliere basis­onderwijs een weekendschool: wekelijks kregen ze twee dagen bijles van het IBOS en intensieve coaching om hun zelfvertrouwen te versterken.
Van negen deelnemers was in groep 7 vastgesteld dat ze met leerachterstanden te kampen hadden: volgens de toenmalige prognose van de basisschool zouden ze naar VMBO-basis of VMBO-kader doorstromen en één leerling zou ’t zelfs niet verder dan het Praktijkonderwijs schoppen. De tiende deelnemer had een MAVO-prognose. Het klasje van Prem laat zien dat er in één jaar veel kan veranderen. Acht van de tien deelnemers blijken een CITO- of NIO-score te hebben gehaald die hoger ligt dan de prognose (zie tabel). Het is niet te achterhalen of dat aan de inspanningen van de basisschool, of aan Prems weekendschool of aan andere factoren te danken is geweest. Maar vermoedelijk kan het succes van de twee NIO-deelnemers niet of nauwelijks aan de weekendschool worden toegeschreven.
Voor zes van de resterende acht deelnemers, allen behept met leerachterstanden, lijkt het erop dat de tienweekse weekendschool substantieel heeft bijgedragen aan hun succes op de CITO-toets. Intensieve bijles en coaching in een verlengde schoolweek, al is het slechts tien weken lang, blijkt bij vele deelnemers tot meer zelfvertrouwen en tot een hoger eindniveau op de basisschool te leiden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De school van Prem Radhakishun”

  1. Testontwikkelaar Teije de Vos (12/7/2009) schrijft: testspecialist Tom Kapinga (8/4/2009) schreef een kritische open brief aan Prem.