De stageduur in het MBO

/

Hoe lang duren de stages in het voltijdse MBO? In mijn vorige blogbericht was sprake van een MBO-2 opleiding waarin gemiddeld per cursusjaar 10 weken stage geprogrammeerd is. Maar uit het recente onderzoeksrapport Tijd voor Kwaliteit van ResearchNed en Interstudie NDO komt naar voren dat de gemiddelde omvang van de beroepspraktijk­vorming in de voltijdse BOL-opleidingen jaarlijks niet 10 doch 12 weken bedraagt: over het gehele MBO gerekend loopt de gemiddelde deelnemer gemiddeld per cursusjaar zestig dagen stage (verdeeld over twintig weken ad drie dagen per week). Zie de onderstaande tabel. De stagelast bedraagt dus gemiddeld niet 25% maar 30% van de totale studielast (genormeerd op 1600 uur per jaar). Maar de stagelast varieert sterk tussen de opleidingen. En binnen de opleidingen drukt de stagelast vooral op de hogere cursusjaren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De stageduur in het MBO”

  1. […] van de verplichte praktijkonderdelen. Zie ook: stageduur in het beroepsonderwijs (3/9/2010, 7/9/2010). Update: Inmiddels is de Tussenrapportage Onderwijsinspectie Alternatieve Afstudeertrajecten in […]