De Volkskrant: Duitse moslim mag bidden op school

/

Een Berlijnse rechtbank heeft vonnis gewezen ten gunste van een leerling die niet mocht bidden op een openbaar Gymnasium. De grondwettelijke godsdienstvrijheid houdt mede in dat je gelegenheid moet krijgen in de middagpauze aan je godsdienstplichten te voldoen. Mocht de school vrezen dat het bidden tot een propagandistische manifestatie verwordt, zou zij kunnen overwegen een aparte gebedsruimte in te richten. Maar De Volkskrant is niet blij met dit vonnis.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “De Volkskrant: Duitse moslim mag bidden op school”

 1. Arjan Paans (Algemeen Dagblad 15/3/2008) maakt er helemaal een potje van, in zijn nieuwsbericht Moslimscholier (14) krijgt gebedsruimte. Hij heeft blijkbaar Der Tagesspiegel (14/3/2008) gelezen, maar hij doet alle moeite moslimleerlingen in een krankzinnig daglicht te stellen en de lezer te desinformeren:
  (a) Yunus M. bidt al jaren vijf keer per dag onder schooltijd: nee, hij tracht vijf keer per dag te bidden, van de metten tot de completen, en vorig jaar heeft hij voor het eerst zijn lunchtijdgebed op zijn VWO-school trachten te doen, hetgeen prompt verboden werd (en dat terwijl 78% van de leerlingen allochtoon is!); de rechter heeft dat verbod nu ongedaan gemaakt, althans als het bidden in een lespauze geschiedt.
  (b) de school moet volgens de rechter een aparte gebedsruimte ter beschikking stellen: nee, de school moet hem gelegenheid geven om te bidden, al dan niet in een aparte gebedsruimte.
  (c) de consequentie van het vonnis is dat de school twee gebedsruimtes ter beschikking moet stellen (een voor jongens en een voor meisjes): nee, de school moet jongens en meisjes gelegenheid geven om hetzij op verschillende plekken dan wel na elkaar op dezelfde plek te bidden.

  Op de site Lehrer-online worden de puntjes op de i gezet: 1. de school moet leerlingen gelegenheid geven aan hun godsdienstplichten te voldoen; 2. de school mag echter niet worden gehinderd in het vervullen van haar wettelijke opdracht en in haar functioneren; 3. personeelsleden en leerlingen mogen niet gedwongen worden erbij aanwezig te zijn, ze moeten zich eraan kunnen onttrekken; 4. de school moet verder niets maar zij kan daartoe een speciale plek aanwijzen.

 2. Sander van Walsum volhardt in zijn discriminatoire opvattingen en De Volkskrant (28/3/2008 p.5) geeft hem wederom alle ruimte om deze te uiten: ‘Moslimscholier moet gewoon buiten spelen’. In zijn commentaar zitten overigens drie nieuwsfeiten verscholen. Ten eerste dat de gemeente Berlijn niet in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank, ten tweede dat vele scholen dat betreuren, en ten derde dat ze het vonnis mede om organisatorische redenen naast zich neer leggen.
  Van Walsum herhaalt met instemming het standpunt dat een school die moslimleerlingen gelegenheid biedt in een lespauze te bidden in strijd met artikel 3 van de Duitse grondwet handelt: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (…) Niemand darf wegen (…) seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden (…). Ik heb hem nog niet horen protesteren tegen het feit dat christenen ‘bevorzugt’ worden door regelgeving die publieke bedrijvigheid op zondagochtend en op de avond van Goede Vrijdag verbiedt en die nachtelijke geluidsoverlast (klokgelui) voor kerst- en paas-nachtdiensten toestaat. Hij beschuldigt Yunus M. van onoprechte Prinzipienreiterei: Van Walsum gelooft niet in de oprechte wens van een veertienjarige puber [wiens vader zich tot de Islam bekeerd heeft] om elke dag omstreeks lunchtijd te bidden. Volgens Van Walsum getuigt het ‘curieuze’ vonnis ‘van een mateloze overwaardering van het [islamitische] geloof’, terwijl het [christelijke] geloof naar zijn ervaring sinds jaar en dag bij zeer vele autochtone Nederlanders weinig respect oogst. Het lijkt erop dat Van Walsum wenst te protesteren tegen een fundamenteel beginsel van de democratische rechtsstaat: als een burger zijn/haar gezindte, geloof of ongeloof wenst te belijden en aan de bijbehorende plichten wenst te voldoen, behoren we die wens te respecteren, zelfs als we zouden menen dat zijn/haar gezindte geen respect verdient. Maar vermoedelijk bedrijft Van Walsum alleen maar een demagogische argumentatietruuk. Zijn betoog houdt slechts stand door het verhaspelen van twee woordbetekenissen van respecteren: 1. iets eerbiedigen, andermans claim [op gelijkwaardigheid of dgl.] geen geweld aandoen, en 2. hoge kwaliteit aan iets of iemand toedichten.

 3. Naar nu blijkt, wees de Berlijnse bestuursrechter vorig jaar nog maar een voorlopig vonnis. Dat vonnis is nu bevestigd. Dat wordt bericht door Trouw (29/9/2009), Der Tagesspiegel (29/9/2009), IGMG (29/9/2009), etc.

 4. Der Tagesspiegel (27/5/2010) bericht dat het vonnis ten gunste van Yunus M. is teruggedraaid door de hoogste bestuursrechter van het Bundesland Berlin-Brandenburg. Maar hij kan daartegen nog beroep aantekenen bij de nationale rechter, – zelfs in twee instanties.

 5. […] plichten te voldoen (Die Zeit 30/11/2011). De zaak van de Berlijnse vwo-leerling Yunus M. speelt al sinds 2008. Maar de moslims op zijn school hebben toch niet alle reden tot juichen. In het salomonsoordeel van […]