De Volkskrant: grote klassen geen probleem!

/

De onderwijsredactie van De Volkskrant wil dit jaar de kernproblemen van het Nederlandse onderwijs doorlichten. Een expertpanel stelde daartoe een groslijst op, die door de lezers mocht worden aangevuld. Vervolgens moesten de lezers stemmen welke problemen zij het nijpendst vonden. In de top-drie van de resulterende Onderwijsagenda stonden: A) de bureaucratische rompslomp die het gewone lesgeven belemmert, B) de klassegrootte in het basisonderwijs en C) de klassegrootte in het voortgezet onderwijs. Eind december heeft het expertpanel uit de ranglijst zes kernproblemen gedestilleerd die de onderwijsredactie moet gaan aanpakken. Tot ieders verbazing zijn grote klassen volgens het panel geen probleem! Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs dat klasseverkleining automatisch tot effectiever onderwijs leidt. Het werkelijke kernprobleem is volgens het panel: hoe we beter maatwerk kunnen leveren aan een heterogene leerlingenpopulatie. En het panel onderschrijft dus niet bij voorbaat de hypothese dat we daartoe kleinere klassen nodig hebben.
Wetenschappelijk is daar geen speld tussen te krijgen. Maar toch wringt er wat. Het panel der wijzen heeft ’the wisdom of the masses’ naast zich neergelegd. Het panel gelooft in rationalisering van het onderwijs. De Volkskrantlezers hebben daar niets op tegen, maar zij geloven vooral in humanisering: behoud van de menselijke maat.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De Volkskrant: grote klassen geen probleem!”

  1. Klassegrootte maakt wel degelijk verschil, stelt Paul Ket op basis van praktijkervaring (Blogcollectief Onderzoek Onderwijs 29/9/2013).

  2. […] aangelegd, die de Onderwijsinspectie in haar toezichtskader hanteert. In eerdere blogberichten (9/1/2010, 15/12/2009) heb ik de discussie over de groepsgrootte gekenschetst als het conflict tussen […]