De zeventiende provincie

De Marokkaanse overheid is voornemens Marokkanen in den vreemde (‘de 17e pro­vincie van Marokko’) sterker bij hun land van herkomst te betrekken, onder meer door kennis van het Arabisch en van de Marokkaanse cultuur te stimuleren. Het aantal deelnemers aan taal- en cultuurcursussen zou moeten stijgen van 60.000 naar 150.000. Marokko heeft dertig miljoen inwoners, terwijl buiten de landsgrenzen drie miljoen mensen van Marokkaanse origine wonen. De Nederlandse politiek reageert afwijzend, want (pressie tot) het volgen van dergelijke cursussen zou niet bijdragen aan hun integratie in de Nederlandse samenleving. Minister Verhagen (BZ) eist tekst en uitleg van de Marokkaanse ambassadeur (De Volkskrant 16/2/2008).
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “De zeventiende provincie”