Deeltijdhoogleraar: een dubbelrol

/

In het Financieele Dagblad (12/9/2011) publiceerden Siem Eikelenboom en Franka Rolvink een artikel over deeltijd­hoogleraren Accountancy. De auteurs constateren dat deze deeltijders, in het publieke debat over boekhoudschandalen en tekortschietende accountants, gewoonlijk weinig van zich laten horen. Is deze zwijgzaamheid wellicht het gevolg van ontoelaatbare belangenverstrengeling, zo werd hun onlangs in kamer­vragen verweten: hoe groot is het risico dat hun rol als onafhankelijke wetenschapper (in universitair onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening) wordt aangetast door hun loyaliteit aan de werkkring die zij vier dagen per week in een commercieel accountantskantoor vervullen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Deeltijdhoogleraar: een dubbelrol”

  1. Met andere woorden: men kan pas van belangenverstrengeling spreken als een professional (in casu een hoogleraar Accountancy) buitenprofessionele belangen (in casu de belangen van accountants of de eigen belangen) laat prevaleren boven zijn professionele verplichtingen (in casu de verplichtingen van de wetenschapper). In de onder­havige casus gaat het echter niet om verplichtingen maar om ethische idealen. In ethische zin is het misschien lofwaardig als een invloedrijke hoogleraar Accountancy zich publiekelijk uitspreekt over rolconflicten in het accountantsberoep en over wangedrag van sommige accountants, maar uit hoofde van zijn functieomschrijving is hij (zij) daartoe niet verplicht. Dat geldt zowel voor fulltime als voor parttime hoogleraren. Van hen kan worden geëist dat zij studenten tot integere accountants opleiden en dat zij wangedrag van accountants niet verzwijgen of goedpraten in hun colleges en publicaties. Maar in het kader van de professionele deontologie (plichtenleer) kan niet van hen worden geëist dat zij vanuit hun rol als wetenschapper via publieksmedia het publieke vertrouwen in het accountantsberoep op het spel zetten.