Deeltijdstudenten in de UK

/

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal deeltijdstudenten schrikbarend gedaald. Wat is er aan de hand? Universities UK bracht daar onlangs een rapport over uit. En de Guardian organiseerde verleden vrijdag een digitale discussiedag.
Ook in Nederland ontmoeten parttimers steeds meer barrières. Het aanbod van deeltijdopleidingen wordt om bedrijfs­economische redenen afgebouwd. Het collegegeld is verhoogd door de invoering van het hoge instellingscollegegeld voor tweede studies en door het feit dat vele instellingen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid het deeltijdtarief op te trekken naar het voltijdse tarief. Bovendien heeft de overheid veel onzekerheid teweeggebracht door te dreigen met een langstudeerboete en zelfs met algehele afschaffing van de bekostigde deeltijdopleidingen. In vroeger jaren hadden parttimers nog als alternatief zich bij voltijdse opleidingen in te schrijven, maar tegenwoordig wordt dat veelal gefrustreerd door het stellen van hoge studie­voortgangs­normen, op straffe van verwijdering (BSA), vernietiging van reeds behaalde studiepunten of blokkering van herkansingsmogelijkheden. Deze straffen komen des te harder aan, nu steeds meer deelnemers aan voltijdse opleidingen zich genoopt voelen naast hun studie te werken in verband met de afbouw van het studiefinancieringsstelsel.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.