Delftse studiebijsluiters

/

De minister heeft deze week plechtig de studiebijsluiters van de TU Delft onthuld. Zo kan ik als zesdeklasser vwo in één oogopslag de kengetallen van een Delftse bacheloropleiding met die van dezelfde bacheloropleidingen van andere onderwijsinstellingen vergelijken. Wat heeft de minister onthuld? Ik heb het gevoel dat het de nieuwe kleren van de keizer zijn: het heeft niks om het lijf. Je staat versteld van zoveel universitaire onzorgvuldigheid. Maar ik raak ook verontwaardigd over de minachting die daaruit spreekt: dat ik als aanstaande student met zulke nietszeggende voorlichting word afgescheept.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Delftse studiebijsluiters”

  1. De TU Delft heeft haar Studie-in-Cijfers sinds vorige week gereviseerd, maar ik houd nog steeds mijn twijfels:
    (a) Bij Technische Bestuurskunde staat dat er geen zusteropleidingen in den lande zijn. Hoe kan het dan dat het percentage studenten dat na afstuderen opnieuw dezelfde opleiding aan dezelfde universiteit zou kiezen, bij haar zusteropleidingen lager uitvalt? En idem dito, hoe kan het dat het percentage studenten dat binnen 1,5 jaar na afronding van de [of een?] msc-opleiding een baan vindt, bij haar zusteropleidingen lager uitvalt?
    (b) Het kengetal Doorstroom naar tweede jaar binnen dezelfde opleiding wordt inmiddels gedefinieerd als: ‘het aantal studenten dat het eerste jaar van de studie met succes doorloopt en doorstroomt naar het tweede jaar.’ Een normaal mens interpreteert met succes doorloopt als met succes voltooit. Maar ik vrees dat hier bedoeld wordt: het aantal studenten dat [de BSA-selectie in het eerste jaar doorstaat en dus] in het tweede jaar wederom bij deze opleiding staat ingeschreven.
    (c) Het kengetal Studieswitch: als ik het goed begrijp gaat het om het aandeel eerstejaarsstudenten dat na één jaar alsnog voor een andere studie binnen dezelfde instelling blijkt te hebben gekozen.
    (d) Het kengetal binnen 4 jaar bachelordiploma binnen het hoger onderwijs is inmiddels geherdefinieerd tot: ‘het percentage van de studenten, die direct doorstromen naar het 2e bachelorjaar en die binnen vier jaar het WO-bachelordiploma hebben behaald (niet noodzakelijk binnen dezelfde opleiding of instelling).’ Honderd procent is dus blijkbaar niet het aantal ingestroomde eerstejaarsstudenten doch het aantal herinschrijvers, maar het is volstrekt onduidelijk of ook de studieswitchers worden meegeteld, die zich elders in de instelling hebben heringeschreven. Anders dan de naam van het kengetal doet vermoeden, gaat het uiteindelijk om het percentage studenten dat in of binnen vier jaar een of ander bachelordiploma in het WO heeft behaald.

  2. […] universiteiten en hogescholen zijn druk bezig met studiebijsluiters en matchingsprogramma’s om aspirant-studenten te helpen een gefundeerde studiekeuze te maken. […]