Demonstratieverbod bij feestelijke opening

/

Iedereen verwacht dat De Scholingsboulevard (Enschede) een ideale VMBO-school wordt, met een doorlopende leerlijn naar het MBO. Op donderdag 25 september is de eerste nieuwbouwlocatie officieel geopend. Dat moest een mooi feest worden. Maar sinds 19 augustus, toen de lessen begonnen, had men met ernstige opstartproblemen te kampen. De ICT-voorzieningen werkten niet goed, er waren nogal wat vacatures, de roosters klopten niet en er vielen veel lessen uit. De directie en de leraren probeerden de schade zoveel mogelijk te beperken, maar de leerlingen werden het langzamerhand beu. Eén van hen, Laura, opende een Hyves-site om de klachten te bundelen en op 20 september startte ze een serieuze protestactie. Ze deelde flyers uit waarin werd opgeroepen tot een (geweldloze) demonstratie bij gelegenheid van de officiële opening. De directie stak daar een stokje voor. Men billijkte Laura’s motieven en prees haar inzet, maar verbood haar deze actie door te zetten. Men motiveerde het demon­stra­tie­verbod met het argument dat de leerlingen weliswaar alle reden tot klagen hadden, maar dat de directie zelf al genoeg druk op de ketel zette om de problemen op te lossen. Men beloofde dat de klachten na de herfst­vakantie echt verholpen zouden zijn.
Een uitzonderlijke, maar ook interessante casus. Heeft de directie met dit demon­stra­tieverbod haar bevoegdheden misbruikt? Het is zonneklaar dat de leerlingen op 25 september weinig reden tot feestvreugde hadden. Had de directie het openings­feest moeten uitstellen? Of had men met Laura moeten overleggen om deze demonstratie van ongenoegen op een andere dag te doen plaatsvinden? Of had men met spoed verkiezingen voor een Leerlingenraad moeten uitschrijven?
Bron: Dossier Scholingsboulevard (TC Tubantia); RTV-Oost 22/9/2008; Vrij Neder­land 25/10/2008 (p.19).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.