Demonstratievrijheid

/

Een school is een ‘community of learners’ die op zoek zijn naar het Ware, het Goede en het Schone. Een van de leden van deze community, een leraar, wil in een vreedzame eenmansdemonstratie kond doen van zijn stellingname in een actueel politiek strijdpunt: het recht van moslima’s een hoofddoek te dragen in door de overheid gesubsidieerde instellingen. Hij vertoont zich daartoe met een hoofddoek in de klas. De schooldirectie verbiedt dat. Ik denk dat dit verbod terecht is: het is in strijd met de beroepsethiek van leraren om hun positie in de klas te misbruiken voor het uitdragen van politieke standpunten, en bovendien mogen ze de goede gang van de lessen niet verstoren.
Maar het verbod van de directie reikt verder: zij is van oordeel dat de school door leraren (en leerlingen?) überhaupt niet als platform voor het uitdragen van politieke standpunten gebruikt mag worden. Zij legt hun dus een algeheel demonstratieverbod op, ook al zou de beoogde politieke demonstratie buiten de lessen plaatsvinden. Daarbij beroept zij zich ten onrechte op een ander uitgangspunt van de onderwijs­ethiek: dat leraren gehouden zijn controversiële stof evenwichtig te behandelen en dat ze dus ook afwijkende opvattingen tot hun recht moeten laten komen. Dat ethische uitgangspunt geldt uitsluitend voor de leraar in de klas en niet voor actievoerende demonstranten. Een school doet haar misie geen geweld aan zolang zij de demon­stratievrijheid van álle leden van de ‘community of learners’ respecteert.
Bron: Eindhovens Dagblad 1/3/2010

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Demonstratievrijheid”

  1. Op Hondenforum.nl (2/3/2010) een mooie, evenwichtige discussie over politiek in de klas. De discussianten spreken zich helaas niet uit over politiek-op-school-buiten-de-klas.

  2. Leerling Sanctum-sanctorum richt zich op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen met de volgende casus tot het forum Fok.nl (3/3/2010, 14:47 uur):
    1. De leraar Levensbeschouwing, een autochtone Nederlander, is fel anti-PVV en pro-islam en heeft in zijn lokaal een politieke spotprent hangen, getekend door het VK-cartoonistencollectief Gorilla [Een afbeelding van een smurf met uitbundig-blonde haardos en de tekst: ‘En toch moet de koran gesmurft worden’].
    2. Maar op de desbetreffende school is het verboden verkiezingsposters op te hangen.
    3. De leerling heeft nu twee vragen (en hij wil geen meningen maar alleen feiten ten antwoord!): a) Mag een leraar in de klas zijn politieke voor- en afkeuren verkondigen? b) Mag een school bepaalde politieke posters (anti-PVV) toestaan en andere posters (pro-PVV) verwijderen?
    4. UPDATE (20:31 uur): Inmiddels heeft de leerling in het schoolreglement het antwoord (ad 3.a) gevonden: een leraar mag wel openlijk in de klas partij kiezen, maar dan moet hij ook tegengeluiden toelaten. De leerling heeft de leraar vervolgens op die poster aangesproken en dat heeft (ad 3.b) tot het volgende compromis geleid. De leraar heeft (met tegenzin) naast zijn smurfposter een door de leerling aangereikte PVV-verkiezingsposter opgehangen.