Digitale armoedekloof bedreigt gelijke kansen

/

Een PC, een printer, een 24-uurs breedbandverbinding met het internet. Scholieren en studenten kunnen tegenwoordig niet meer zonder. Ze hebben die nodig om hun digitale leermiddelen te gebruiken, hun huiswerk te maken, hun werkstukken te schrijven en met hun docenten te communiceren. Het Vlaamse netwerk van min­vermogenden heeft bij het begin van het nieuwe schooljaar nog eens aan de bel getrokken (De Morgen 1/9/2007): de aanschaf- en gebruikskosten zijn voor hen niet op te brengen. Bovendien moet men zich afvragen of minvermogende leerlingen/stu­den­ten voldoende woonruimte hebben om een computerwerkplek in te richten. Besteden onderwijsinstellingen bij het opstellen van hun ICT-beleidsplan eigenlijk wel genoeg aandacht aan de toegankelijkheid van hun voorzieningen buiten de normale schooluren? Als ze het over de ICT-infrastructuur van de onderwijs- en leeromgeving hebben, zouden ze zowel de capaciteit en openingstijden van hun computerleerzalen als de beschikbaarheid en betaalbaarheid van werkplekken in de thuissituatie (c.q. wijdere woonomgeving) in de beschouwing moeten betrekken. Wat de betaalbaarheid voor minvermogenden betreft, denke men niet alleen aan de aanschafkosten van hard- en software, maar ook aan de posten Reparatie & onderhoud, Breedband-abonnement en Printkosten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Digitale armoedekloof bedreigt gelijke kansen”

  1. Volgens de vandaag uitgekomen Vier in Balans Monitor 2007, stand van zaken over ICT in het onderwijs (pp. 24, 58) beschikt 1:20 Nederlandse leerlingen thuis niet over een computer, terwijl 1:16 leerlingen thuis geen internet gebruikt voor schooltaken. Niet gerapporteerd wordt hoeveel leerlingen thuis geen breedband-verbinding met internet hebben, hoeveel leerlingen thuis de computer met anderen moeten delen, en in hoeverre leerlingen op school buiten de reguliere schooltijden gebruik kunnen maken van een ict-werkplek.

  2. […] onderwijstechnologie de draagkracht van minvermogende leerlingen te boven? Ik schreef er al eerder over. Hoe voorkom je dat hun school- en studiekosten de pan uit rijzen? Wilfred Rubens (16/12/2009) […]

  3. Digitale armoedekloof (III)…

    Toen mijn werkgever van WordPerfect naar Word overging, deed hij een ernstige aanslag op mijn arbeidsproductiviteit. Niet alleen door het feit dat ik nogal wennen moest aan de Windowsomgeving, maar ook doordat ik ernstig verslingerd raakte aan het pati…