Digitale armoedekloof (II)

/

Gaat de brede invoering van digitale onderwijstechnologie de draagkracht van minvermogende leerlingen te boven? Ik schreef er al eerder over. Hoe voorkom je dat hun school- en studiekosten de pan uit rijzen? Wilfred Rubens (16/12/2009) bericht over nieuwe ontwikkelingen in het MBO. Instellingen overwegen hun leerlingen te verplichten zelf een laptop aan te schaffen en deze naar school mee te nemen. Dat kan betekenen dat minvermogende ouders hun huis van een lokaal net­werk met breed­band internetverbinding en printer moeten voorzien en voor ieder kind een laptop moeten dokken.
Het levert een aardige besparing voor de onderwijsinstelling op, zeker als men op school een draadloos netwerk instal­leert (minder behoefte aan aparte ICT-lokalen!) en als de ICT-afdeling geen service geeft om de laptops draaiende te houden. Maar men beraadt zich nog op vragen zoals: Kunnen ook de MBO-2 leerlingen met deze nieuwe kostenpost worden opgezadeld? Kan je leerlingen überhaupt verplichten een laptop aan te schaffen? Moeten de hogere ICT-kosten met lagere boekenkosten gecompenseerd worden? Hoe organiseer je voldoende oplaad- en opbergvoorzie­ningen? En moet je claims van ouders vrezen als de verplichte laptop te weinig gebruikt wordt in het onderwijs?
Annet Smith (16/12/2009) bericht over hetzelfde onderwerp. Maar zij stelt deels ande­re vragen dan Wilfred: Is het verdedigbaar de kosten van de laptop op de leerling af te wentelen? Zo neen, wat zet je in de bruikleenovereenkomst? Hoe regel je de verzekering? Wie is aansprakelijk als er iets met de laptop gebeurt? En wat doe je met ouders, die het een onveilig idee vinden dat hun zoon of dochter met een laptop over straat moet?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Digitale armoedekloof (II)”

  1. De kamerleden Besselink en Spekman (PvdA) hebben op 27/1/2010 kamervragen gesteld over soortgelijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Zij verwijzen daarbij naar blz.3 van de kamerbrief d.d. 4/12/2008 van staatssecretaris Van Bijsterveldt.
    UPDATE: De kamervragen zijn op 18/2/2009 beantwoord.

  2. Op 11/5/2011 publiceerde De Volkskrant een artikel over pseudo-vrijwillige bijdragen in de onderwijskosten door MBO-leerlingen. OCW (24/6/2011) bevestigt in antwoord op kamervragen dat dergelijke bijdragen echt vrijwillig behoren te zijn. Zie ook de vraagpunten inzake de kosten van verbruiksmaterialen in het hoger onderwijs.