Diploma’s, deelcertificaten en getuigschriften

/

Iedere leerling heeft mogelijkheden en beperkingen. De vraag rijst dan wat de taak van het onderwijs is: de mogelijkheden tot ontwikkeling brengen of de beperkingen opheffen? Allebei natuurlijk. Maar we leven in een diploma-maatschappij. Met het diploma wordt gegarandeerd dat mijn beperkingen op bepaalde terreinen zijn opge­heven, althans tot op een maatschappelijk overeengekomen niveau. Maar daarmee is geenszins gezegd dat ik mijn talenten en mogelijkheden optimaal tot ontwikke­ling heb kunnen brengen.
Mariëtte Hamer (fractievoorzitter van de PvdA) vindt dat het speciaal voortgezet onderwijs zich teveel richt op datgene wat leerlingen NIET kunnen en te weinig op de ontwikkeling van wat ze WEL kunnen (De Telegraaf 24/5/2008). Zij denkt dan vooral aan de ontwikkeling van talenten waarmee leerlingen later hun brood kunnen verdienen. Dat idee wordt volgende maand uitgewerkt in een ‘nieuwe koers van de PvdA’. Impliceert dat een grotere inrichtingsvrijheid voor het speciaal voortgezet onderwijs en vervanging van een rigide diplomacultuur door deelcertificaten en beschrijvende getuigschriften?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Diploma’s, deelcertificaten en getuigschriften”

  1. […] een rad voor ogen draaien om hun CV op te leuken. Eerdere blogberichten over Mastery Badges: 26/5/2008, 18/5/2009, 29/9/2010, 9/12/2010, […]