Discriminatie maakt mensen kapot

/

Vorige week heeft de Vaste Kamercommissie BiZa het Nationaal Actie­programma tegen Discriminatie (d.d. 22/1/2016) besproken. Naar aanleiding van dat beleidsstuk heeft de PvdA Kamervragen gesteld over de dis­criminatie van moslimstudenten in hun zoek­tocht naar een stageplaats (23/3/2016). Daarnaast heeft PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch zijn kritiek op het actie­programma in een opiniërend artikel neergelegd (23/3/2016a en 23/3/2016b). Hij betoogt dat mensen door discriminatie kapot worden gemaakt en dat daar­tegen zowel preventief als strafrechtelijk krachtiger moet worden opgetreden. Misschien moet ik hier dan verslag doen van een recent Eindhovens incident.
De katholieke basisschool Rapenland staat in een kleurrijke wijk met veel moslimgezinnen. Zij afficheert zich als een school ‘die open staat voor kinderen met verschillende levens­beschouwelijke achtergronden. We willen een ont­moetingsschool zijn. Een plek waar kinderen elkaar ontmoeten en waar ze van en met elkaar leren. (…) Voor het levensbeschouwe­lijk onderwijs gebruiken we de methode “Kleur”. Deze methode besteedt aandacht aan levens­beschouwing, sociaal-emotionele vaardigheden én aan samenleving en burgerschap. (…) We leren omgaan met allerlei levensvragen van de mens vanuit verschillende levensovertuigingen, aangepast aan de ervaringen en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.’ Maar het blijft een rooms-katholieke school: Kerstmis en Pasen worden vanuit een katholieke inslag gevierd en begin maart werd in het wekelijkse ouderblad aangekondigd dat de leer­lingen op Witte Donderdag in de klas ieder hun eigen Palmpaasstok zouden optuigen en dat er vervolgens een Paastocht [of een soort pro­cessie?] zou worden gehouden om de stokken door de wijk te dragen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Discriminatie maakt mensen kapot”

  1. […] maakt mensen kapot, betoogde Ahmed Marcouch onlangs, maar daaruit kunnen allerlei gevoelens voortkomen. Als jongeren (al dan niet terecht) het […]

  2. Niet alleen de LPF maar ook de VVD verwoordt het Gesundenes Volksempfinden, van vreemde smetten vrij (6/4/2016).