Discriminatie?

/

Orthodoxe joden mogen op de zaterdagse sjabbat geen enkele arbeid verrichten. De UvA-opleiding Tandheelkunde organiseert op een zaterdag in april haar decentrale toelatingsonderzoek, op basis waarvan 50% van de beschikbare studieplaatsen verdeeld worden. Het verzoek van een joodse aspirant-studente of ze op een andere dag mag komen, is niet ingewilligd, zo bericht Folia.nl (21/12/2007). Ze heeft bij de landelijke Commissie Gelijke Behandeling een klacht wegens discriminatie ingediend. Volgens artikel 5 van de Arbeidstijdenwet 2007 kunnen (christelijke, joodse, islami­tische) werknemers niet verplicht worden op hun eigen zondag te werken, tenzij dat zowel noodzakelijk als in de arbeidsovereenkomst bedongen is. Op dit concrete geval is die wet niet van toepassing, maar hij geeft wel inzicht in de waarden waarop de Nederlandse samenleving rust. In het Reformatorisch Dagblad (13/12/2007) wordt verslag gedaan van de argumenten die de partijen pro en contra hebben aangevoerd.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Discriminatie?”

  1. De Commissie Gelijke Behandeling heeft deze week uitspraak gedaan, bericht de Punt-krant (17/1/2008) van de Avans Hogeschool op gezag van het persbureau HOP. De joodse aspirant-studente heeft gelijk gekregen: dit was een vorm van discriminatie. De uitspraak houdt in dat de Universiteit van Amsterdam niet zorgvuldig genoeg heeft gekeken of er een oplossing te vinden was. Zij had haar besluit dus zorgvuldiger moeten motiveren.