Discrimineren basisscholen aan de poort?

/

Er zijn sterke aanwijzingen dat kinderen op basis van etnische herkomst of taal­achterstand gediscrimineerd worden bij de toelating tot basisscholen, berichtte Trouw (26/4/2013), verwijzend naar onderzoeksuitkomsten van KBA Nijmegen. Op 18 juni is het KBA-rapport gepubliceerd door opdrachtgever Forum (Instituut voor Multiculturele Vraagstukken). Forum hoopt ‘dat deze kleine verkenning voor de minister aanleiding is voor een grootschalig onderzoek.’ Ook de PO-Raad vindt nader onderzoek wenselijk. In antwoord op kamervragen heeft staatssecretaris Dekker inmiddels op het rapport gereageerd (18/6/2013). Hij acht het onacceptabel als kinderen op basis van etnische herkomst gediscrimineerd zouden worden, maar hij vindt het niet nodig grootschalig onderzoek naar eventuele misstanden te entameren.
Maar zo gemakkelijk komt de staatssecretaris er niet van af. Binnen afzienbare tijd moet hij kleur bekennen aangaande Early Bird en vergelijkbare initiatieven om tweetalig onderwijs op de basisschool in te voeren: komt hij met een wetsvoorstel om het mogelijk te maken dat basisscholen hun leerlingen 15% van de lestijd in de Engelse taal onder­dompelen? Door zo’n wets­wijziging zou hij basisscholen praktisch een vrijbrief geven om migrantenkinderen ‘voor hun eigen bestwil’ te weren op grond van hun taalachterstand in het Nederlands.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Discrimineren basisscholen aan de poort?”

 1. Op Ezelgedachten (29/4/2013) reageerde schooldirecteur Burro recht voor z’n raap: we moeten wel discrimineren om onze CITO-scores op peil te houden. Maar misschien is er ook nog een tweede motief: als we teveel immigrantenkinderen toelaten, lopen de autochtone ouders weg.

 2. Op een zwarte school is vast wel een plek, schrijft Andreas Kouwenhoven over het zelfde onderwerp (NRC 20/6/2013).

 3. Mogen basisscholen kinderen met taalachterstanden en andere zorgleerlingen weren door de invoering van vroeg vreemdetaalonderwijs (vvto) of tweetalig onderwijs (tto)? De VVD-staatssecretaris wil dat graag faciliteren (14/7/2013).
  Mogen scholen minder-draagkrachtige ouders afschrikken met een hoge vrijwillige ouderbijdrage of met dure buitenlandse excursies? De VVD-staatssecretaris heeft er geen enkel bezwaar tegen (12/7/2013). De enige voorwaarde is, wat hem betreft, dat de gemiddelde schoolkosten, gerekend over alle Nederlandse scholen, over de jaren heen niet teveel stijgen (12/7/2013).
  Mogen ouders een bijzondere school, bekostigd door de overheid, oprichten met een zodanig didactisch profiel dat achterstands- en zorgleerlingen geweerd kunnen worden? De VVD-staatssecretaris vindt dat dat moet kunnen (13/7/2013).
  De VVD bevordert tijdens haar regeerperiode dat, binnen het Nederlandse scholenbestand, op kosten van de belastingbetaler een tweedeling totstandkomt, en de PvdA kijkt werkeloos toe.

 4. […] bevreemdend. In de eerste plaats stelde de staatssecretaris drie weken geleden in antwoord op kamervragen dat het onaanvaardbaar is dat basisscholen leerlingen op grond van hun etnische herkomst (of meer […]

 5. En de staatssecretaris dreutelde voort (22/8/2013).