Do not be a pussy! Fuck no!

/

Een 53-jarige pabo-docent van de Louisiana State University is ontslagen omdat zij in haar onderwijs telkens weer seksueel getinte krachttermen bezigt. Hoewel haar uitlatingen niet op individuele cursusdeelnemers gericht waren, heeft zij zich daarmee schuldig gemaakt aan ‘sexual harassment’: het seksueel lastig vallen van haar studenten. De klachtencommissie wilde het bij een waarschuwing laten, maar het bevoegd gezag besloot terstond krachtdadig in te grijpen.
Moeten meerderjarige studenten worden beschermd tegen ongekuist taalgebruik van docenten? Of maakt de docent inbreuk op de waardigheid van haar universitaire ambt? Of gaat het erom dat pabo-docenten het goede voorbeeld moeten geven aan hun leraren-in-opleiding? Of is het bevoegd gezag gewoonweg bevangen door dorpse klein­geestig­heid?
Bron: The Advocate (30/6/2015), Huffington Post (1/7/2015, 8/7/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Do not be a pussy! Fuck no!”

  1. De docent vecht haar ontslag aan (Huffington Post 22/1/2016, Chronicle HE 21/1/2016).