Docent Natuurkunde betwijfelt nine-eleven

/

Het was dinsdag 11 september 2018. Wat is er precies gebeurd op die protestants-christelijke school in Zutphen? De natuurkunde-les van 3-vwo moest beginnen. Ik denk dat het aldus is gegaan. Eén van de leerlingen had via via gehoord dat de docent ooit de ineenstorting van de WTC-gebouwen in zijn les had behandeld: welke krachten zijn er in het spel als een wolken­krabber recht­standig in duigen valt? De leerling hoopte het begin van de dinsdagse les nog even te vertragen en vroeg: ‘Wat is uw mening over de aanslag van 9/11 op de Twin Towers?’ De docent liet zich niet uit de tent lokken en volstond met de kortst mogelijke samen­vatting van zijn persoonlijke mening: ‘Volgens mij is 9/11 geen moslim-terroristische aanslag geweest.’ En hij had er nog bij kunnen zeggen: ‘Dat wil ik best een keer toelichten, maar daar hebben we nu even geen tijd voor.’ Maar toen was de beer al los. De moeder van één van de leerlingen is columniste bij het regionale dagblad De Stentor. Per e-mail riep ze de docent ter verant­woording; zijn antwoord zinde haar niet; en ze spuugde haar gal in haar zaterdagse column. Volgens haar moeten docenten zich aan de algemeen geaccepteerde feiten houden en hebben zij tot taak kennis over te brengen.
Een relletje was geboren, gecoverd door de nieuwsredacties van De Stentor en het Algemeen Dagblad. De docent heeft zich verder in stilzwijgen gehuld. Hij heeft alleen nog verklaard dat hij desgevraagd tegenover de leerlingen heeft ontkend dat de Amerikaanse regering achter de aanslag kan hebben gezeten.
De rector van de school heeft nog niet met de docent gesproken maar laat al wel aan de journalist weten: “Als docent kun je zo’n uitspraak niet doen. Je hebt met jonge mensen te maken. Als prikkel voor een discussie kan het wel en als privépersoon mag je het in je eigen omgeving ook zeggen, maar je kunt het niet als waarheid brengen. Ik moet er met hem nog over praten. En onderzoeken hoe het echt zit.” Een nader gesprek tussen de docent en de school­leiding was voor 20 september geagendeerd.
De woordvoerster van de VO-raad stelt desgevraagd dat leerlingen dingen van verschillende kanten moeten kunnen bekijken, maar anderzijds: “Als docent moet je je bewust zijn van je eigen waarden en visie en van de opdracht om zo veel mogelijk ruimte te laten voor andere waarden en visies. Als een docent zijn eigen mening ventileert, dan moet dat passen binnen die onderwijscontext.”
Onderwijskundig hoogleraar Casper Hulshof reageert aldus: “Het is eenvoudig: als een leraar louter zijn mening verkondigt, zon­der die mening toe te lichten, dan is diegene geen leraar maar eerder een demagoog. Lesgeven gaat over feiten of over een mening die wordt onder­steund met argumenten.”
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Docent Natuurkunde betwijfelt nine-eleven”

  1. Ik heb in mijn blogbericht twee versies van het verhaal geïntroduceerd. In eerste instantie dat de eerstegraads docent van mening is dat er geen moslim-terroristische aanslag is geweest en in tweede instantie dat hij eigenlijk bedoeld heeft dat de officiële lezing (dat er een moslim-terroristische aanslag is geweest) in wetenschappelijk opzicht onvoldoende onderbouwd is en dat de nulhypothese (dat 9/11 geen moslim-terroristische aanslag is geweest) vooralsnog minstens even plausibel, zo niet plausibeler is. In dat laatste geval heeft de docent zijn professionele geloofwaardigheid in twee opzichten op het spel gezet: niet alleen doordat hij verzuimd heeft zijn uitspraak stante pede te onderbouwen (en waar nodig te nuanceren), maar ook doordat hij zijn controversiële mening onzorgvuldig geformuleerd heeft.

  2. Op het discussieforum FOK (22/9/2018): vijf pagina’s discussie naar aanleiding van de uitspraak van de Zutphense natuurkundedocent. Maar er worden geen vragen gesteld over de context: de uitspraak werd gedaan tijdens het lesuur, toen het lesuur nog maar net begonnen was, maar maakte de uitspraak echt deel uit van de les, had hij de pet van docent op toen hij de uitspraak deed?
    UPDATE: Een leerling van de Zutphense school schreef een column op Instagram en liet zich interviewen door De Stentor (24/9/2018).

  3. De rector van de Zutphense school krijgt elders een bestuursfunctie. Dat heeft niks te maken met de 9/11-affaire, bericht De Stentor (25/9/2018). Ik dacht al, waar blijft dat perscommuniqué na het evaluatiegesprek met de docent? Maar nou begrijp ik het: de rector vond dat niet opportuun in combinatie met de aankondiging van zijn eigen vertrek.
    UPDATE: De nieuwe rector, Nadine Kuipers, treedt per 1 oktober in functie, zo wordt gemeld op de website van de school. Maar nogmaals: zorgt zij alsnog voor dat perscommuniqué om de eer en goed naam van de natuurkundedocent te zuiveren?