Docenten die mijn mails niet beantwoorden

/

Gregor volgt een hbo-opleiding. Hij klaagt over het feit dat docenten zijn mails niet beantwoorden (Fok 1/11/2013). Hij werkt hard om zijn tentamens te halen en loopt tegen iets aan wat hij niet snapt. Per mail vraagt hij om uitleg. Op college hebben docenten gezegd dat ze per mail bereikbaar zijn. Maar ze laten niets van zich horen, zelfs niet binnen het tijdsbestek van een hele week. Kan dat zomaar?
Op het discussieforum van Fok wordt van gedachten gewisseld over wat je in redelijkheid van docenten mag verwachten. Het kan zijn dat ze door ontelbare mails overstelpt worden, je moet je een beetje in hun werksituatie verplaatsen. Misschien is het handig eerst nog eens de schriftelijke studiematerialen te raadplegen of anders medestudenten te hulp te roepen om je pro­bleem op te lossen. Of had je hem (haar) niet beter na college even aan kunnen schieten? Of is er niet een soort spreekuur? Gregor weet van geen spreekuren, en afgezien daarvan stelt hij retorisch: is internet niet veel doelmatiger dan een wachtkamer vol studenten die van heinde en verre zijn toegestroomd om hun vragen aan de spreekuurdocent voor te leggen?
De kwestie waar het om gaat, betreft het begeleidingscontract dat met studenten gesloten is. In de eerste plaats vraagt Gregor naar de sterkte van het contract: in hoeverre behoren docenten zich te committeren aan een goed verloop van het leerproces van hun studenten? In een zwak contract wordt slechts een beperkt dienstenpakket beloofd, bijvoorbeeld alleen een reeks hoorcolleges en eventueel bijbehorende opdrachten. Een sterk contract stoelt daarentegen op het uitgangspunt dat de docent zijn (haar) uiterste best zal doen om alle deelnemers naar de eindstreep te brengen. Maar bij Gregor lijkt ook de articulatie van het contract in het geding te zijn: heeft de docent voldoende duidelijk gemaakt welke diensten geleverd worden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn? En in de derde plaats stelt Gregor een elementaire fatsoensnorm aan de orde: mogen studenten niet verlangen dat docenten hun mails openen en binnen een week iets van zich laten horen, al was het maar om (gezien de grenzen van het begeleidingscontract) te melden niet bij machte te zijn de gestelde vraag te beantwoorden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Docenten die mijn mails niet beantwoorden”

  1. Dagelijks een volle Inbox: hoe lost men dat in het bedrijfsleven op, bijvoorbeeld bij een helpdesk? Daar is ongetwijfeld literatuur over. Met enig googlen vond ik een forumdiscussie op de site van Higher Level.