Docenten onder druk gezet

/

Docenten worden door het management onder druk gezet om de zak/slaaggrens van toetsen en tentamens te verlagen opdat een hoger percentage van de leerlingen/stu­denten voldoende eindcijfers haalt. Aldus het Algemeen Dagblad (24/7/2010). Worden docenten dus gedwongen met hun zak/slaaggrens te sjoemelen? Dat zou kunnen. Maar zo’n categorische conclusie is wel erg kort door de bocht. Men hoeft er immers niet bij voorbaat van uit te gaan dat docenten de wijsheid in pacht hebben. Als vele leerlingen/studenten onvoldoende cijfers halen, mogen managers drie kritische vragen stellen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Docenten onder druk gezet”

  1. Uit een grijs verleden herinner ik me een faculteit waar docenten in het kader van de kwaliteitszorg op het matje geroepen werden als meer dan 40% (?) van hun tentamendeelnemers een onvoldoende hadden gehaald. Het doel was niet dat ze hun zak/slaaggrens in dat geval zouden herzien; ze moesten slechts verantwoording afleggen over hun lage cursusrendement en eventueel een verbetertraject entameren. Een dergelijke beleidslijn valt te verdedigen, althans als men mag hopen dat de beroepsethiek van de docenten is opgewassen tegen de verloederende verleidingen van zo’n regel. Terzijde: de docenten van de struikelvakken stelden als tegeneis dat ook docenten met een cursusrendement van >80% zich zouden moeten verantwoorden.
    Geen Stijl berichtte onlangs op een zwartboekpagina (blz. 19) over een opleiding waar de regel was ingevoerd dat docenten op hun jaarlijkse functioneringsgesprek een douw zouden krijgen als hun cursusrendement niet beantwoordde aan de norm ‘minimaal 70% van de cursusdeelnemers haalt minimaal het eindcijfer 7’. Hiermee gaat het opleidingsmanagement duidelijk zijn boekje te buiten: de professionele beroepsethiek van de examinator wordt zonder blikken en blozen ondergraven.

  2. Op de BON-site loopt een discussiedraad over dit onderwerp (Oud zeer 30/7/2010). Zie ook twee eerdere draden (Cijfers onder curatele, 16/12/2009 en Teveel onvoldoendes, 29/1/2010). De laatste is door mij gecommentarieerd.

  3. OCW heeft op 7/9/2010 gereageerd op kamervragen van D66.

  4. Onder de titel Fraude? Docenten onder druk gezet? ‘Diplomabeleid hogeschool Inholland is te verdedigen’ gaat Rob Voorwinden in Het Onderwijsblad (14:14, 18/9/2010, p.38-41) op mijn betoog in. Hij verwijst daarbij tevens naar (Post-Scriptum II van) mijn Open brief aan de heer Leers.

  5. Jasper van Dijk heeft bewijs in handen dat docenten bij InHolland een resultaatsverbintenis met hun leidinggevenden sluiten: ze moeten minimaal 80% van hun studenten in of binnen vier jaar naar de eindstreep brengen (BON 24/11/2010).