Doorgeschoten rendementsdenken (II)

/

Niet alleen het hoger onderwijs, maar ook het basis- en voortgezet onderwijs lijdt aan doorgeschoten rendementsdenken. Efficiency in onderwijs schiet door, kopt Verus, de vereniging van schoolleiders, besturen en toezichthouders in het katholiek en christelijk onderwijs (15/4/2015). Deze conclusie is gebaseerd op de bevindingen van het Onder­wijsverslag 2013/2014 dat onlangs door de Inspectie is uitgebracht. De Onderwijs­inspectie constateert enerzijds dat leerlingen na de basisschool in een lagere schoolsoort terechtkomen dan ze volgens de basisschool aankunnen en dat middelbare scholen minder leerlingen laten opstromen naar een hogere schoolsoort (hetzij na de brugperiode dan wel door stapeling van diploma’s). Anderzijds laten scholen veel leerlingen afstromen naar een lagere schoolsoort, liever dan hen een leerjaar te laten doubleren. Resultaat van deze rendementsgerichte beleidslijnen is vierledig: (a) vermindering van het percentage zittenblijvers en verkorting van de verblijfsduur in het voortgezet onderwijs, (b) hand­having van een leerstofjaarklassensysteem met weinig interne onderwijs­differentiatie, (c) lagere onderwijskosten voor de school (dankzij die geringe differentiatie), en (d) ver­spilling van talent doordat risicoleerlingen geen gelegenheid krijgen door te stoten naar de ‘hoogste’ schoolloopbaan die zij aankunnen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Doorgeschoten rendementsdenken (II)”

  1. Science Guide (22/4/2014) attendeert op het boek Productiviteit van overheidsbeleid (deel I), dat over de gevolgen van overheidsmaatregelen voor de productiviteit van het onderwijs gaat.

  2. De MBO-raad heeft het initiatief genomen tot een manifest (29/4/2015), waarin wordt voorgesteld het vmbo-t en de havo samen te voegen tot een vijfjarige opleiding Voorbereidend Beroepsonderwijs met een gedifferentieerd eindniveau.

  3. […] Doorgeschoten rendementsdenken (III) […]