Double submission en hergebruik van papers

/

Mag een student een identiek of grotendeels identiek paper voor twee verschillende cursussen indienen? Dat is de vraag die ‘Toothpaste’ aan de academische goe­gemeente voorlegt (Chronicle of Higher Education, Forums 31/12/2008). En moet de docent een paper afwijzen als het duidelijk wordt dat de student een paper heeft hergebruikt en er reeds elders studiepunten voor heeft gekregen? Hieronder worden de antwoorden samengevat die de afgelopen dagen binnenkwamen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Double submission en hergebruik van papers”

  1. Mijn terminologie rond multiple publication, gehanteerd in tabel A, is bij nader inzien nogal arbitrair:
    De redactie van het tijdschrift Nature (2005) gebruikt de term salami-slicing voor elke vorm van multiple publication, voorzover de auteur tot doel heeft het aantal items op de eigen publicatielijst kunstmatig te vergroten. Wat ik in navolging van de British Journal of Nutrition (zoek op: Multiplying publications) de chunking-strategie heb genoemd, valt dus bij Nature onder haar ruime definitie van salami-slicing.
    Maar Nicholas H. Steneck onderscheidt in zijn Introduction to the Responsible Conduct of [Health] Research (Office of Research Integrity 2007, p.141-2) twee vormen van multiple publication: (a) duplicate publication (zelfde boodschap herhaald in verschillende publicaties [wat ik de (verhullende) salami-strategie genoemd heb] en (b) salami, bologna or trivial publication, oftewel het streven om elke least publishable unit afzonderlijk te publiceren [wat ik de (niet-verhullende) chunking-strategie noemde].
    De Committee on Publication Ethics onderscheidt: (a1) duplicate publication in enge zin en (a2) major overlap/redundancy. Daarnaast onderscheidt men minor overlap/redundancy waaronder (b) salami-publishing with some element of redundancy.
    Door de International Committee of Medical Journal Editors (Uniform Requirements 2008 p.7-8) wordt binnen (a) onderscheiden: (aa) redundant publication, die overbodig en dus verwerpelijk is, en (ab) acceptable secondary publication, bijvoorbeeld bestemd voor een andere doelgroep.