Drugsvrije scholen of drugsvrije leerlingen?

/

Vier middelbare scholen in Rotterdam vragen hun leerlingen een urinemonster af te staan, aldus Tjeerd Agema in het Algemeen Dagblad (24/11/2008). Doel is te contro­leren of ze drugs gebruiken. Wethouder Geluk (CDA) wil deze drugscontroles naar alle scholen uitbreiden. Wietsporen blijven drie dagen in het bloed zitten, zegt de wet­houder, maar leerlingen die positief scoren worden niet gelijk van school gestuurd. De school biedt hun hulp aan en bovendien worden de ouders ingeschakeld. Zolang ze geen misdaden hebben begaan, mogen leerlingen zo’n drugstest weigeren, maar daar kan de school wel consequenties aan verbinden.
In deze proeffase worden verscheidene varianten uitgeprobeerd. Op één van de vier scholen worden álle leerlingen periodiek getest. Maar ook steekproefsgewijze con­troles worden overwogen, al dan niet gericht op leerlingen van wie vermoed wordt dat ze drugs gebruiken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Drugsvrije scholen of drugsvrije leerlingen?”

  1. Bij nader inzien heb ik het woord ‘confisqueren’ veel te lichtzinnig gebruikt. Als een leerling tijdens schooltijd een ‘goed’ onder zich heeft dat volgens de schoolregels verboden is, kan de school dat ‘goed’ in beslag nemen. Hetzij voor straf dan wel voor de goede orde. Maar de eigendom blijft bij de leerling berusten en het ‘goed’ moet dan ook binnen een redelijke termijn aan de leerling of aan diens ouders worden teruggegeven. Zie bijvoorbeeld hier. Een complicerende factor treedt op als het bezit van het ‘goed’ in strijd is met de wet. Ik vermoed dat de school buiten haar boekje gaat als zij het ‘goed’ dan zou vernietigen. Zij moet in dat geval kiezen tussen: (a) teruggeven (aan de ouders?) of (b) de politie inlichten, die het ‘goed’ op haar beurt in beslag kan nemen danwel aan de leerling of aan diens ouders kan teruggeven. Of is er nog een derde mogelijkheid: (c) aan de eigenaar (of diens ouders) toestemming vragen om het goed aan de politie over te dragen zonder de naam van de dader te noemen?

  2. Geert Agema (Algemeen Dagblad 9/1/2008) had een gesprek met Enrico Blokker van FlexusJeugdplein, de hulpverleningsorganisatie die door de vier scholen is ingeschakeld.

  3. […] kan men opmaken uit gegevens van de Jeugdmonitor Rotterdam. Onder leiding van wethouder Geluk wordt dit schooljaar een aanpak ontwikkeld om bij alle middelbare scholieren via een urinemonster te testen of ze de […]

  4. […] urineonderzoek onderworpen terwijl er geen concrete verdenking tegen hem of haar bestaat. In 2008 en 2009 kwamen ook Nederlandse scholen in het nieuws. De Rotterdamse wethouder wilde op brede […]