Dubbel collegegeld voor honours tracks

/

Het kabinet Rutte-2 heeft bij het parlement een ontwerpbesluit (15/11/2013) ter visie gelegd dat universiteiten en hogescholen bij wijze van experiment de mogelijkheid geeft een hoger collegegeld (tot maximaal het dubbele collegegeld) in rekening te brengen voor de deelname aan een honours track. Zo’n honoursprogramma is een verzwaarde variant van een bestaande opleiding, waarmee excellente studenten in staat worden gesteld een rijker eindrepertoire te verwerven dan de deelnemers van de reguliere opleiding. Dus eigenlijk vergelijkbaar met een gymnasium, technasium, leonardotraject of tweetalige opleiding als verzwaarde variant van de reguliere vwo-opleiding. Maar het verschil is dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen lesgeld verschuldigd zijn en dat scholen dus slechts een vrijwillige ouderbijdrage kunnen heffen.
Het kabinet acht het van groot belang voor de Nederlandse kenniseconomie dat iedere jongere zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen. Maar men is niet bereid de onderwijsinstellingen extra financiële middelen te verschaffen om hoog­getalenteerden aan hun trekken te doen komen. Daarom ziet het kabinet als enige oplossing dat de betrokken studenten zelf in de beurs tasten om deze aanvullende, passende onderwijsfaciliteiten te financieren. Van de instellingen wordt wel verwacht dat ze korting geven aan studenten die het verhoogde collegegeld niet kunnen opbrengen.
Na lezing van het ontwerpbesluit blijf ik nog wel met een aantal vragen zitten, die ik hieronder op een rijtje zal zetten.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Dubbel collegegeld voor honours tracks”

  1. Mare (27/11/2013) doet een peiling onder vier opinion leaders: moeten studenten meer betalen voor excellentie?