Een bonus voor scholieren

/

Zolang hun kinderen nog geen achttien jaar zijn, krijgen ouders in principe kinderbijslag. Het bedrag ligt meestal tussen 195 en 325 euro per kind per kwartaal, afhankelijk van het aantal kinderen en de geboortedatum en leeftijd van het kind. Verder geldt als voorwaarde dat het eigen arbeidsinkomen van het kind niet te hoog is. Na hun achttiende krijgen jongeren een basisbeurs die in de plaats komt van de ouderlijke kinderbijslag.
Onlangs is een wetswijziging doorgevoerd zodat de kinderbijslag op initiatief van de leerplichtambtenaar kan worden stopgezet als zestien- of zeventienjarigen zich aan hun leer- of kwalificatieplicht onttrekken. Daarmee wordt de kinderbijslag dus een soort bonus die tot doel heeft voortijdige schooluitval te bestrijden. Maar het Nederlands Jeugdinstituut betwijfelt of zo’n bonus enig effect sorteert, aangezien ouders van zestien- en zeventienjarigen weinig machtsmiddelen hebben om hun spijbelende kinderen in het gareel te krijgen. Daar komt bij dat voortijdige school­uitval niet alleen aan onwil van de jongere hoeft te liggen, maar ook aan tekortko­mingen van het onderwijsbestel: is er een leerplaats beschikbaar waar de betrokkene substantiĆ«le vorderingen kan maken in de richting van een waardevol diploma? Voortijdige schooluitval wordt niet alleen bepaald door de aantrekkelijkheid van ‘weggaan’, maar ook door de onaantrekkelijkheid van ‘blijven’.
In de Verenigde Staten zijn grootscheepse experimenten gedaan naar het effect van financiƫle bonussen op de bereidheid van leerlingen meer tijd in hun schooltaken te steken (Time Magazine 8/4/2010). Daarbij ging het dus niet over de keuze tussen blijven of weggaan, maar om de keuze tussen grotere of geringere tijdsinvestering in schooltaken. Wat kwam er uit dat onderzoek?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.