Een dove journalist: kan dat?

/

Lisa scoorde in de top-vijf op de toelatingstest van de opleiding Journalistiek, maar ze is doof. De faculteit is niet bereid de diploma-eisen van de audiovakken voor haar te versoepelen en raadt haar dus af om met de opleiding te beginnen, bericht Trajectum (29/8/2012). Er wordt daartoe een rare dooddoener gebruikt: het curriculum kan hierop niet worden aangepast omdat de opleiding zoals die er nu ligt door “de instanties” is goedgekeurd en het onmogelijk is om daarvan af te wijken. Maar volgens het Algemeen Dagblad (30/8/2012) is er meer aan de hand. De faculteit zou namelijk ook niet bereid zijn waar nodig de vorm van het onderwijs en van de toetsing met het oog op haar handicap aan te passen, aangezien dat te veel geld en extra personeelstijd zou kosten. Dat staat op gespannen voet met de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een dove journalist: kan dat?”

  1. Het Hoger Onderwijs Persbureau heeft gebeld met het Expertisecentrum Handicap + Studie (Trajectum 30/8/2012): het is heel gebruikelijk dat gehandicapte studenten een alternatief tentamen krijgen als dat nodig is en vermoedelijk kunnen dove studenten met een gebarentolk of een interactief college-aanbod goed studeren.
    Maar daar ligt het probleem niet: in praktijkopdrachten moet je ook telefonische, dan wel face-to-face interviews afnemen. Het gaat dus om de vraag of dat praktisch en financieel haalbaar is voor een dove student. En als deze vraag ontkennend wordt beantwoord, dan komt de vraag op, of er in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding een hardheidsclausule kan worden opgenomen, waarin de examencommissie wordt gemachtigd aan studenten met een functiebeperking vervangende programma-onderdelen toe te staan.
    UPDATE: GroenLinks (30/8/2012) heeft kamervragen gesteld. Deze zijn op 22/10/2012 beantwoord, evenals aanvullende vragen van de ChristenUnie.

  2. Ingezonden-briefschrijver Van der Borden (AD 31/8/2012) slaat de spijker op zijn kop. De opleiding mikt op brede inzetbaarheid van haar afgestudeerden: zowel bij radio en TV als bij de schrijvende pers. Met het oog op radio en TV moeten a.s. journalisten leren om geluid te monteren. Dat zal Lisa nooit onder de knie krijgen. Maar zij ziet haar toekomst in de schrijvende pers [en misschien meer in het bijzonder in de researchjournalistiek of in de afdeling Archief]. De vraag is nu of zij kan worden vrijgesteld van de radio- en TV-vakken: kan zij in plaats daarvan een aantal vakken kiezen die op haar eigen beroepsperspectief zijn toegesneden? In het verleden kwamen op Onderwijsethiek.nl soortgelijke gevallen langs. Bijvoorbeeld, moet je een slechthorende student uit de opleiding voor apothekersassistent verwijderen omdat hij (blijkens de desbetreffende stage) niet inzetbaar is in de front-office?