Een evenwichtige schooldag

/

Het is niet gezond van scholieren te eisen dat ze de hele dag stilzitten en opletten. Een gezonde school biedt hun voldoende ruimte voor lichamelijke activiteit, sport en spel: zowel in lessen Lichamelijke Opvoeding als in de vorm van behoorlijke pauzes en buitenterreinen om zich naar eigen believen uit te leven.
In sommige scholen onderbreekt men de taakgerichte leerprocessen ook met fysieke ademhalings- en bewegingsoefeningen die ontleend zijn aan het hindoe├»sme. Met dergelijke hatha-yoga krijgen leerlingen, als tegenwicht tegen alle taakgerichte inspanningen, ondersteuning om tot zichzelf te komen (2008).
Men kiest ook wel voor ontspanningsoefeningen die de hectiek van de schoolse leertaken beogen te compenseren met rust­gevende massage (2009). Verder kunnen met dat zelfde doel meditatie-oefeningen worden ingezet. Daarbij laat men zich inspireren door hindoe├»stische yogatradities of door boeddhistische oefeningen in mindfulness. Sommige universiteiten bieden zelfs facultatieve trainingen aan om studenten te helpen hun mindfulness tot ontwikkeling te brengen.
Al deze interventies hebben gemeen dat men in het dagelijkse curriculum een gezond evenwicht tracht te verwezenlijken tussen werken en pauzeren. Dat evenwicht heeft naar mijn indruk betrekking op acht dimensies die hierna in tabel I onderscheiden worden. Leveren zulke interventies inderdaad iets op? Geclaimd wordt dat leerlingen de resterende tijd effectiever gebruiken en dat de onderbrekingen per saldo tot betere leerprestaties leiden. Met name wordt hun concentratievermogen verhoogd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een evenwichtige schooldag”

  1. In de laatste alinea van het blogbericht ben ik nog een vraag vergeten: in hoeverre zijn ADHD-leerlingen gebaat bij de verlenging van de reguliere dagelijkse schoolpauzes (zoals bepleit in de aanhef van het blogbericht), zodat ze zich kunnen uitleven in een potje voetbal? Daar hebben de Amerikaanse ADHD-onderzoekers nog niet naar gekeken.

  2. In het Bestuursakkoord voor de sector Primair Onderwijs d.d. 10/7/2014 (hst. 4.2) is afgesproken dat de Nederlandse basis­scho­len zich committeren aan het doel om vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs te bieden en dat ze waar mogelijk streven naar drie lesuren bewegingsonderwijs.