Een gevoelig onderwerp (II)

/

Sociologiedocente Jammie Price is geschorst (Inside Higher Ed 23/4/2012). Ze heeft namelijk op haar eerstejaarscollege een documentaire over de porno-industrie vertoond: The Price of Pleasure. Met name neemt men het haar kwalijk dat ze studenten niet heeft gewaarschuwd dat ze beelden te zien kregen die schokkend konden overkomen en dat ze niet heeft aangekondigd dat het hun vrij stond zich aan de vertoning te onttrekken. Door deze nalatigheid heeft zij inbreuk gemaakt op een basisbeginsel van de professionele beroepsethiek: gij zult studenten niet onnodig schade berokkenen (Holleman 2006 p.99-103). Naar mijn gevoel heeft zij tevens een ander beginsel geschonden: bescherming van de persoonlijke levenssfeer (p.20). Zij had haar studenten erop moeten wijzen dat ze de DVD ook bij de UB konden lenen om hem thuis te bekijken. Het kan immers nogal gênant zijn om zulke beelden in een collegezaal met zestig ginnegappende medestudenten te moeten aanschouwen.
Er zijn natuurlijk nog veel méér confronterende thema’s en ervaringen, bijvoorbeeld de snijzaal voor medische studenten, of het ontleden van een koeienoog of schapenhart op het biologie­practicum. Vorige week zag ik The Deep Blue Sea van Terence Davies in de bioscoop, met een lange zelfmoordscène. Dat had ik ook liever vooraf geweten: het viel me nu erg rauw op het dak. Maar het was wel een mooie film.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een gevoelig onderwerp (II)”

  1. De Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) heeft een dossier over Price’s zaak aangelegd.

  2. Op het Passadena City College is een relletje uitgebroken over een keuzevak Humanities voor ouderejaarsstudenten, dat gewijd is aan pornografie en waarin sommige opdrachten het bekijken en becommentariëren van pornografie omvatten (Inside HigherEd 27/2/2013). De inzet van het relletje is onbelangrijk, maar uit een oogpunt van onderwijsethiek is wel interessant hoe deze opdrachten zijn ingekleed: ‘While there are a few assignments that involve students viewing and writing about pornography, students are told they may complete alternatives if they are uncomfortable, and the viewing takes place entirely at home, not in class.’