Een gevoelig onderwerp (IV)

/

Scott Compton geeft Engels op een highschool in South Carolina. Het is een openbare school, dus zijn zestienjarige leerlingen reciteren elke schooldag, met de hand op de borst, de patriottische Pledge of Allegiance to the Flag of the United States of America, tenzij ze zich om persoonlijke redenen aan dit ritueel onttrekken. In een van zijn lessen, een maandje geleden, behandelt Compton het verschil tussen letterlijke en symbolische betekenissen (Huffington Post 10/1/2013). Een van de voorbeelden die hij gebruikt is de Stars and Stripes. Kijk, zegt hij, dit is een symbool, maar eigenlijk is het ook gewoon een stuk textiel, je kunt erop trappen en er is niks aan de hand. En hij voegt de daad bij het woord. Scott Compton is inmiddels geschorst. Welke argumenten kan zijn werkgever daarvoor aanvoeren?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een gevoelig onderwerp (IV)”

  1. De Pledge luidt in extenso: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. De eed getuigt dus niet alleen van vaderlandsliefde maar ook van godsvrucht. Voorstanders van de scheiding van Kerk en Staat hebben daar moeite mee. Op het Nederlandse twee-eurostuk prijkt trouwens ook nog steeds: God zij met ons.
    UPDATE I: Ja, maar je bent niet verplicht om aan de Pledge mee te doen. Nou, dat is maar zeer betrekkelijk, je moet wel een briefje van je ouders inleveren als bewijs dat ze het ermee eens zijn dat je er niet aan meedoet (Education News 24/11/2014).
    UPDATE II: Fox News (14/1/2013) bericht over een recent schoolincident rond de scheiding van Kerk en Staat. Invalleraar Walter Tutka zegt gekscherend tegen een middelbareschoolleerling die achteraan de rij staat: de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Leerling informeert waar dit gezegde vandaan komt. Uit de bijbel dus, kan je opzoeken. Heb geen bijbel, zegt de leerling. Hier heb je er een van mij, zegt de leraar. En hij wordt geschorst. Maar Fox News bericht tevens dat de leraar lid is van een evangelisatiebeweging die bijbels uitdeelt.

  2. Scott Jaschik (Inside HigherEd 28/3/2013) kijkt terug op een andere rel rond een les inzake de betekenis van symbolen: Stomp on Jesus.