Een gevoelig onderwerp

/

Op 15/16 juli zou in de Engelse badplaats Bridlington, ten Noorden van Hull, een volksopera worden opgevoerd. Ook 300 kinderen van een plaatselijke basisschool zouden eraan meedoen. In één van de scènes staat de hoofdpersoon tegenover een groep opgeschoten jongens. Hij zingt desgevraagd: Homo ben ik inderdaad / Vandaar verliet ik huis en haard / Dus als je denkt tezamen / Dat ik als wakkere werkgezel / Meer op mannen dan meiden val / Dan moet ik dat beamen. Toen de basisschool daar lucht van kreeg, eiste zij dat deze scène geschrapt werd. Weliswaar hadden de kinderen part noch deel aan de scène, maar toch verbood de school dat vier- tot elf­jarigen op deze wijze met homoseksualiteit geconfronteerd zouden worden. De librettist, een nationale grootheid, was echter niet bereid de school op dit punt tegemoet te komen. Zo is dit community project van de Opera North op de valreep in duigen gevallen.
Het behoort tot de professionele plichten dat leraren hun pupillen geen schade toe­brengen. Gevoelige onderwerpen moeten omzichtig behandeld worden. Maar is dit onderwerp echt zó schadelijk dat kinderen er niet aan mogen worden blootgesteld? De plaats van Sex & Relationship Education (SRE) is een omstreden thema in het Engelse basisschool­curriculum. Tot op heden hebben ouders formeel het recht hun kinderen aan de SRE-lessen te onttrekken. Het opera­project viel echter onder Kunst­zinnige Vorming.
Bron: The Guardian 3/7/2011, 4/7/2011; Persbericht Opera North 4/7/2011.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Een gevoelig onderwerp”

  1. Ook in Nederland is het opnemen van verplichte voorlichting over homoseksualiteit in de kerndoelen van het (basis-)onderwijs een controversiële kwestie. De christelijke partijen zijn eroptegen (Besturenraad 30/6/2011).