Een harde knip met een rare kronkel

/

Nog net voor het zomerreces! Na keiharde onderhandelingen met de VSNU en de studentenorganisaties, heeft minister Plasterk de Tweede Kamer ingelicht over de harde knip die hij via een wetswijziging wil invoeren: universitaire studenten moeten eerst hun bachelordiploma halen voordat ze aan hun masteropleiding mogen beginnen. Met de harde knip wil hij voorkomen dat studenten zonder nadenken naar de ‘doorstroommaster’ binnen hun eigen faculteit overgaan en alternatieve master­opleidingen buiten beschouwing laten. Maar de minister heeft er geen bezwaar tegen als een student voorwaardelijk tot de masteropleiding wordt toegelaten indien hij of zij voldoet aan de inhoudelijke instroomeisen van die opleiding maar nog een enige studiepunten moet halen die niet essentieel zijn voor succes in de masterfase. De mi­nister gaat in zijn kamerbrief vooral op de flankerende maatregelen in, die genomen moeten worden met het oog op de invoering van de harde knip. Daarnaast wil hij studenten ontzien die buiten hun schuld of om verdedigbare redenen vertraging hebben opgelopen. Wat is dat voor rare kronkel?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.