Een juridische gids voor leerlingen

/

Wat is het doel van burgerschapsvorming? Moeten leerlingen in dat verband ook bewust worden gemaakt van hun rechten en plichten in een rechtsstaat? Die vraag kwam in een eerder blogbericht aan de orde. Blijkens een beleidsbrief (2006 p.50) rekende Frank Vandenbroucke, de vorige Vlaamse onderwijsminister, de voorlichting van scholieren over hun rechten en plichten tot de burgerschapsvorming.
In die beleidsbrief kondigde hij een Leerlingenstatuut aan dat voor heel Vlaanderen kracht van wet zou krijgen. Maar de Onderwijsraad (VLOR 2007) vond dat geen goed idee: de rechten en plichten van burgers in het algemeen en van scholieren in het bijzonder staan in allerlei verschillende wetten, regelingen en verdragen. Die kunnen niet zomaar van hun context ontdaan worden. Het is prima om een juridische gids te maken, maar geef deze geen kracht van wet. Verwijs in die gids naar de desbetref­fen­de rechtsbronnen en pas deze zonodig aan als de rechten en plichten van scholieren onvoldoende gecodificeerd zijn. En zo is geschied: vorige week heeft het Vlaamse onderwijsministerie de nieuwe juridische Gids voor middelbarescholieren uitgebracht.
Laten we eens kijken wat er gezegd wordt over zes rechtsvragen die de afgelopen maanden op Onderwijsethiek.nl naar voren zijn gekomen: a) kledingvoorschriften zoals het hoofddoekverbod; b) slechte werkomstandigheden; c) privacy­bescherming; d) collectieve straffen; e) inbeslagname van een mobieltje; en f)¬†onprofessioneel handelen en buiten­professionele relaties.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een juridische gids voor leerlingen”

  1. De rechtsveilige school…

    Wat is een veilige school? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft vorig jaar de Veiligheidskaart uitgebracht: een Checklist voor een veilige school. Dat gaat natuurlijk niet alleen over beveiliging tegen brand, inbraak of ongevallen, maar ook over sociale…

  2. In Nederland bestaat er een algemene Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen van middelbare scholen.