Een klok in elk klaslokaal

/

Acht jaar geleden rapporteerde Marketing Online (15/1/2006) dat steeds minder jongeren een horloge dragen. Als je wilt weten hoe laat het is, kijk je op je mobieltje. Die ont­wikkeling heeft zich stevig doorgezet. Docent Pedro De Bruyckere (13/2/2014) constateert dat de smartphone niet alleen recreatief gebruikt wordt: om tijdens de contacturen planmatig te werken, moeten leerlingen gewoon kunnen checken hoe laat het is. In dat opzicht moet de smartphone, net als schrijfgerei, tot de leerbenodigdheden gerekend worden. Scholen die het mobielje uit de klas verbannen om de leerlingen bij de les te houden, krijgen de leerlingenraad aan de broek. Want de leerlingen eisen dan terecht dat elk lokaal van een wandklok voorzien wordt.
Computerworld (13/9/2010) heeft echter voorspeld dat het polshorloge weer terugkomt, in de vorm van de smartwatch. De Hogeschool Zuyd ziet dat tegenwoordig inderdaad gebeuren (Spits 23/1/2014). Zij heeft een tegenoffensief ingezet: om fraude te voorkomen, mogen op tentamens voortaan geen smartwatches worden gedragen. En omdat sur­veillanten de smartwatches moeilijk van andere polshorloges kunnen onderscheiden, zijn álle polshorloges taboe verklaard. In plaats daarvan zijn in alle toetslokalen radio­grafisch gestuurde klokken opgehangen.
Laten we deze ontwikkelingen transponeren naar de klaslokalen van een moderne middelbare school. Volgens de voortrekkers van ICT-gebruik in het onderwijs kunnen sociale media en mobiele technologie een waardevolle bijdrage aan de effectiviteit van het leerproces leveren. Hun ideaal is dus dat iedere leerling een smartphone in z’n tas heeft, die bij tijd en wijle in het onderwijs wordt ingezet. Maar anderzijds moet men dan iets bedenken om recreatief en frauduleus gebruik tijdens de contacturen tegen te gaan (Onderwijsethiek 30/1/2014). Om spieken met behulp van smartwatches te voorkomen, zal men, in het voetspoor van de Hogeschool Zuyd, alle polshorloges in de ban doen. En om recreatief of frauduleus gebruik van de smartphone tegen te gaan, zal men van de leerlingen eisen dat deze tijdens de contacturen uitgeschakeld onderin de tas blijft. Ik verwacht dat de leerlingenraad niet zonder meer met deze deal akkoord gaat. In de eerste plaats zullen de leerlingen eisen dat elk lokaal van een wandklok wordt voorzien. En in de tweede plaats zullen ze er bezwaar tegen maken dat hun smartphone (die tevens als leermiddel en horloge dient!) in geval van misbruik kan worden afgepakt door docenten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.