Een lijdensweg: de studieloopbaan van Fouad

/

1. Op 28 september 2023 werden drie mensen door Fouad L. vermoord, waaronder een docent Klinische Vaardigheden van de Medische faculteit. Wat ging er vooraf aan dit Rotterdamse drama? Hij had al zo’n tien jaar Geneeskunde gestudeerd, maar in 2023 had hij eindelijk alle 180 studiepunten behaald die vereist zijn om zijn artsdiploma in ontvangst te nemen. De examencommissie stak echter (mei 2023) een stok in het wiel. Zij eiste dat hij zich eerst nog aan een psychologisch onder­zoek zou onderwerpen om te bewijzen dat hij geschikt was voor het artsenberoep.
2. Fouad was altijd al een beetje introvert, maar tijdens de bacheloropleiding struikelde hij op het practicum Klinische Vaardigheden. Geconcludeerd werd dat hij aan een stoornis in het autistisch spectrum leed: het syndroom van Asperger. Toch haalde hij uiteindelijk alle studiepunten om het bachelordiploma te verwerven. Hij werd toegelaten tot de driejarige masteropleiding (de klinische coassistentschappen). Als student met een functiebeperking (Asperger) mocht hij dus van de faculteit ver­wachten dat zij zou bekijken of zij hem, binnen redelijke grenzen, aangepaste onderwijs- en studie­voorzie­ningen kon bieden.
3. Dat werd echter doorkruist door de bepalingen van het Onderwijs- en ExamenReglement (OER). In §9 is bepaald dat de Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP), na ontvangst van één of meer meldingen dat een student onvoldoende beschikt over de algemene professionele vaardigheden die vereist zijn in het contact met anderen, hem/haar kan voordragen voor remediëring of hem/haar kan verwijzen naar een andere professional (zoals de studieadviseur of student­consulent). Maar §9 vervolgt:
4. Indien de CLBP ook zelf concludeert dat deze student tekortschiet in bedoelde vaardigheden, dan dient zij dat aan de examencommissie te melden. Ongeacht deze melding zal hij/zij so-wie-so rekening moeten houden met het risico dat hij/zij er niet in slaagt de speciale studiepunten voor professionele ontwikkeling en professio­neel gedrag te verwerven en dat hij/zij dus niet het artsdiploma zou behalen.
5. Verder wordt in §9 gestipuleerd dat een student die door zijn gedragingen of uitlatingen blijk geeft van ongeschiktheid voor de uitoefening van één of meer beroepen waartoe hij/zij wordt opgeleid, op advies van de examencommissie en de faculteitsdecaan, via de procedure van het Iudicium Abeundi (ex artikel 7.42a WHW) uit de masteropleiding kan worden verwijderd.
6. Maar in bijlage 5 van de OER komt de aap uit de mouw. In §9 werd aangekondigd dat de procedure met betrekking tot het Iudicium Abeundi in bijlage 5 wordt uit­gewerkt, doch in die bijlage zelf wordt de inhoud van §9 tevens aanzienlijk opgerekt (zie ook tekstkader B):
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/een-lijdensweg-de-studieloopbaan-van-fouad/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

5 reacties op “Een lijdensweg: de studieloopbaan van Fouad”

 1. Hieronder nog vier fragmenten die ik kortheidshalve uit de definitieve versie van tekstkader C geschrapt heb:
  Ad C1. (vóór het tweede bolletje): ø [In med school] I was extremely introverted. That’s literally what I did. Couldn’t wait to be back home, only spoke once per class as a token to let them know i’m paying attention. These boomer [PKV-]teachers even said i’m “too polite”. I laughed my ass off when I read that. They are literally gossiping about me in their emails saying I am overly polite like its a bad thing. ø I was always honest and open about my self-perceived lack of social skills and they always used my own words against me to suspend me.
  C6. NOG EEN ALTERNATIEVE SAMENVATTING VAN C2, C3 EN C5. ø I never had a single problem until one day I had a masterclass that dragged out in time so I was late 10 minutes to the class of the head of the student psychiatry dept. He wrote in his emails to other teachers that he was pissed I didn’t apologize when I entered and was arrogant. That’s when suddenly he started “seeing” problematic behavior. He then mailed these problems to his subordinate [PKV-]teachers, who then had a meeting where they write that they secretly decided to flunk me on the final test, no matter how good I do, without telling me. So I ended up retaking that test for 2½ years and they kept making excuses as to why I failed and blaming me for not being good enough. They would invent a new problem i failed on every time so it was inconsistent and didn’t make sense. They were gaslighting me that I wasn’t good enough when they simply decided to flunk me no matter what i do.
  ø They killed me in the crib, because benno bonke (…) was insulted i was late to his class due to a masterclass that dragged on and he thought I was “arrogant” and later I whistled while putting a blood pressure band on a simulation patients arm. They were just looking for excuses to ban me. Then suddenly in my 3rd year of med school (((they))) found i didn’t have empathy and suspended me for 2 years. Then later an independent doctor said I had an overpowered sense of empathy. Do you realize what that does to the psyche of a naive man? It drives him to rage. Deep rage. And alcoholism. The rage…I regret that I took it out on my animals, I am deeply ashamed of that. I have to redeem myself [=ik heb heel wat goed te maken?].

 2. Fouad zelf stelt dat zijn alcoholisme en dronken dierenmishandeling het gevolg was van de woedebuien die hem overkwamen door de schorsingen die de faculteit hem telkens oplegde (zie tekstkader C). Uit het antecedentenonderzoek dat het OM in mei 2023 naar de faculteit stuurde, blijkt dat die schorsingen tevens tot depressies leidden. In een politieverhoor (2021) naar aanleiding van zijn dierenmishandeling had Fouad deze depressies als verzachtende omstandigheid aangevoerd. De rapportage van het antecedenten­onderzoek is in mei door Fouad zelf upgeload op het discussieforum 4Chan (bron: https://www.geenstijl.nl/5172774/post-op-4chan-van-vermoedelijke-dader-rotterdam-op-4chan-ik-ben-genie-hele-wereld-haat-ons-death-to-normies/).

 3. Vraag 10.1 heb ik inmiddels trachten te beantwoorden in het blogbericht d.d. 11/11/2023: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/een-ongeschikte-examenkandidaat-mag-de-faculteit-hem-wegsturen/.
  Vermoedelijk is vraag 10.2 daarmee eveneens beantwoord: als je in of binnen tien jaar alle studiepunten van de zesjarige opleiding Geneeskunde hebt behaald, dan heb je de gehele opleiding doorlopen, ongeacht of ook het diploma Basisarts is uitgereikt (artikel 7.10 WHW).

 4. Ik heb tekstkader C inmiddels in vertaling gepubliceerd op https://onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2023/11/J-accuse-een-aanklacht-tegen-de-rechtsstaat.pdf (15/11/2023).

 5. Ad Tekstkader B:
  Voor zover ik weet, heeft de Erasmus Universiteit op universitair niveau geen algemene regeling opgesteld betreffende het Iudicium Abeundi. Wel trof ik een juridische Notitie aan over het beëindigen, opschorten c.q. weigeren van de inschrijving als student. Url: https://www.eur.nl/sites/corporate/files/Beeindigen_en_weigeren_inschrijving.pdf (10/6/2016).