Een meisje in een jongenslijf

/

Op de basisschool werd hij erg gepest omdat hij zich meisjesachtig gedroeg. Ze was een meisje in een jongenslijf. Toen ze dit jaar naar de middelbare school zou gaan, hakte ze samen met haar ouders de knoop door. Ze veranderde haar voornaam bij de Deed Poll Service, nam een meisjeskapsel en trok meisjeskleren aan. De nieuwe school werd ingelicht en ze kreeg een eigen kleedkamer voor gymnastiek. Maar dat ging natuurlijk niet onopgemerkt. Brugklassers uit haar oude school roerden de jungletrom. Was hij soms een homo? De nieuwe school belegde in allerijl een leerlingenbijeenkomst en ook de ouders werden ge├»nformeerd. De leerlingen kregen te horen dat ze streng gestraft zouden worden als ze haar nieuwe identiteit niet respecteerden. Voor sommige leerlingen was het een traumatische ervaring. Ouders zijn ver­ontwaardigd dat ze niet tevoren waren ingelicht zodat ze hun kinderen erop hadden kunnen voorbereiden. Het meisje heeft zich inmiddels ziek gemeld en haar ouders krijgen dreigbrieven.
Paperopdracht voor leraren in opleiding: ontwerp een stappenplan dat door het ouderpaar en de nieuwe school gevolgd had kunnen worden om het transformatie­proces zo soepel mogelijk te doen verlopen.
Bron: The Sun 18/9/2009

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.