Een nationale ombudsman voor minderjarigen

/

Donderdag 20 november was de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Precies negentien jaar geleden werd het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen, dat ook door Nederland ondertekend is. Het verdrag heeft betrekking op iedere minderjarige. Eens in de vijf jaar moeten de verdragspartners aan het VN Kinderrechtencomit√© rapporteren over de stand van zaken. Het laatste Nederlandse rapport dateert van 2007. Op initiatief van de PvdA wordt binnenkort een wets­ontwerp ingediend tot het instellen van een nationale kinderombudsman. Deze moet de naleving van het kinderrechtenverdrag bewaken. Ook moet deze ombudspersoon klachten over bijvoorbeeld het onderwijs behandelen, althans als minderjarigen of hun ouders met hun grieven onvoldoende gehoor vinden bij bestaande klachten­commissies. In een kamerbrief (2001) achtte het Ministerie van Justitie die klachten­functie onwenselijk.
Bronnen: Antoinette Reerink in NRC-Handelsblad (20/11/2008, Kamer wil ombuds­man voor kind); UNICEF Factsheet Kinderombudsman (Karin Kloosterboer, 2007).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

E√©n reactie op “Een nationale ombudsman voor minderjarigen”

  1. De Vlaamse kinderombudsman (het Kinderrechtencommissariaat) bestaat al tien jaar. Onlangs werd het Jaarverslag 2007-2008 bij het Vlaamse parlement ingediend. Op p.60-81 wordt een overzicht gegeven van de behandelde vragen en klachten op onderwijsgebied. Verder is een hoofdstuk gewijd aan de eventuele codificering van de rechten van scholieren in een leerlingenstatuut (p.156-7).