Een ongeschikte examenkandidaat: mag de faculteit hem wegsturen?

/

Op 28 september 2023 werd het academisch ziekenhuis (Erasmus MC Rotterdam) opgeschrikt door de moord op een lid van de medische staf, gepleegd door een medische student. Ik schreef vorige week al een blogbericht over zijn medische studieloopbaan.
Op 29 september publiceerde de voorzitter van de raad van bestuur, prof. dr. Stefan Sleijfer, een pers­bericht over dit “tragische incident”. Hij schreef: “Wij hebben in mei van dit jaar een signaal gekregen van het Openbaar Ministerie waarin stond dat onze student was ver­oordeeld vanwege dierenmishande­ling. Het OM vroeg zich af of deze student wel geschikt was om arts te worden. Onze examen­commissie is in gesprek gegaan met de student. De student had alle benodigde studiepunten behaald om een diploma in ontvangst te nemen. De examen­commissie heeft toen als voorwaarde voor een diploma gesteld dat hij een psychologisch onderzoek zou ondergaan en dat de psycholoog zou verklaren dat de student geschikt zou zijn om arts te worden. De student stond daar niet afwijzend tegenover. Maar aan die voorwaarde werd niet voldaan. Er kwam geen verklaring van een psycholoog en op dit moment is onbekend of er contact is geweest met een psycholoog. Verder onderzoek is gaande. We hebben behoudens de brief geen verdere signalen gekregen dat [de] dader bijvoorbeeld gevaarlijk was en geen toegang tot Erasmus MC mocht krijgen.”
De hoogste baas van het academisch ziekenhuis, Stefan Sleijfer, kondigde dus een nader onderzoek aan. Ik snap niet waarom hij niet meteen op 29 september contact heeft opgenomen met de decaan, hoogste baas van de faculteit Geneeskunde:
——————–
Zeg collega, hoe zit dat nou precies? In artikel 8.1 van jullie examenreglement staat dat het basisartsexamen is behaald zodra alle onderwijsonderdelen met voldoende resul­taat zijn afgelegd. De uitreiking van het diploma is dan slechts een formaliteit. Daarbij wordt echter aangetekend (zie artikel 7.10 WHW) dat de examencommissie ook nog een eigen onderzoek mag instellen om te controleren of de kandidaat inderdaad de eindtermen van de opleiding bereikt heeft. Maar kennelijk heeft jullie examencommissie geen gebruik gemaakt van die wettelijke controlemoge­lijk­heid. Begrijp ik nou goed dat jullie in mei een flagrante wetsovertreding hebben begaan met jullie weigering om aan deze student per direct het diploma uit te reiken? Hoe lossen jullie dat op? Vooralsnog zal hij niet zijn plaats kunnen innemen als aankomend beoefenaar van de geneeskunst (of als aankomend geneeskundig onderzoeker). Het ligt niet op mijn weg om in de bevoegdheden van de examen­commissie te treden, maar is het niet beter om hem nu toch maar bij verstek het diploma toe te sturen?
——————–
Zo’n collegiaal telefoontje van de MC-voorzitter met de faculteitsdecaan had zeer verhelderend kunnen werken. Maar bij nader inzien was zo’n telefonisch kattebelletje eigenlijk volstrekt overbodig. Want de huidige voorzitter van de raad van bestuur bekleedt tevens de functie van faculteitsdecaan. Die decaan heet dus prof. dr. Stefan Sleijfer.

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/een-ongeschikte-examenkandidaat-mag-de-faculteit-hem-wegsturen/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

3 reacties op “Een ongeschikte examenkandidaat: mag de faculteit hem wegsturen?

  1. Het is opmerkelijk dat ook het OM heeft meegewerkt aan deze heksenjacht. In artikel 39f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staat dat een rechterlijk vonnis met een taakstraf van 40 uur geen voldoende grond biedt om inlichtingen aan derden te verstrekken. Het antecedentenonderzoek betreffende Fouad L. is waarschijnlijk gerapporteerd door een beleidsadviseur Privacy, gestationeerd bij het OM (ergens in de Randstad), wellicht op verzoek van personen of instanties die werkzaam zijn binnen de faculteit.

  2. Op 29 september 2023 publiceerde de bestuursvoorzitter van het academisch ziekenhuis in Buenos Aires een persbericht over de mislukte aanslag op de voorzitter van de examencommissie. Zij schreef: “Wij hebben in mei van dit jaar een signaal gekregen van het Ministerio Público waarin stond dat onze student Maria M. in 2021 door de politierechter was veroordeeld vanwege het feit dat ze op 26 maart een paaslam had gedood met haar kruisboog. Ze kreeg daarvoor een taakstraf van 40 uur. Het OM vroeg zich af of deze studente wel geschikt was om arts te worden. Onze examencommissie is met haar in gesprek gegaan. Ze had alle benodigde studiepunten behaald om het diploma van Basisarts in ontvangst te nemen. De examencommissie heeft toen als voorwaarde voor een diploma gesteld dat ze een psychologisch onderzoek zou ondergaan en dat de psycholoog zou verklaren dat ze geschikt zou zijn om arts te worden. Zij stond daar niet afwijzend tegenover. Maar aan die voorwaarde werd niet voldaan. Er kwam geen verklaring van een psycholoog en op dit moment is onbekend of er contact is geweest met een psycholoog. Verder onderzoek is gaande.”

  3. Op 30 september 2023 publiceerde NRC-Handelsblad een artikel onder de kop: Een ongeschikte geneeskundestudent wegsturen: kan dat? Maar in dat artikel is verzuimd ook de vervolgvraag aan de orde te stellen: Zo ja, kan dat ook nog op het moment dat de student reeds alle studiepunten op zak heeft?