Een onregelmatigheid op het schoolexamen

/

Thinus had een mondelinge presentatie gehouden die zou meetellen voor het schoolexamen. Net voordat de docent zijn (positieve) oordeel zou uitspreken, ging Thinus’ mobieltje af. Waarop de docent de gehouden presentatie ongeldig verklaarde en Thinus opdroeg de presentatie in de volgende examenperiode te herkansen. Kan dat zomaar? Neen, ook al zou de examinator zich op de geldende examenregels kunnen beroepen, toch heeft hij volgens mij zijn bevoegdheden oneigenlijk gebruikt.
1. De tentamenprestatie was reeds geleverd, en pas tijdens de deliberatie van de examinator ging het mobieltje af. Aangezien deze onregelmatigheid buiten de eigenlijke tentamensessie plaatsvond, is het examenreglement niet van toepassing. De examinator mag zijn oordeel dus niet door dit voorval laten be├»nvloeden.
2. De docent kan tegenwerpen dat hij het tentamen ongeldig diende te verklaren nu hij moest concluderen dat de kandidaat tijdens de tentamensessie een verboden hulpmiddel (het mobieltje) op zak had. De examinator gaat evenwel voorbij aan de strekking van het reglement. Die regel is bedoeld om fraude tegen te gaan, maar tijdens de presentatie heeft de examinator met eigen ogen kunnen constateren dat de kandidaat het hulpmiddel niet gebruikt heeft en dus niet heeft kunnen frauderen.
3. De docent kan repliceren dat deze examenregel tevens bedoeld is om orde­verstoringen tijdens tentamens te straffen. Het gaat er niet alleen om, fraude tegen te gaan maar ook medekandidaten te beschermen tegen het gebruik van lawaai-instrumenten. Okay, de docent zou een punt hebben als hij op enigerlei wijze aannemelijk had kunnen maken dat de prestaties van medekandidaten ongunstig be├»nvloed zijn door het belsignaal van Thinus’ mobieltje. Maar die invloed was nihil, want van hen werd op dat moment geen enkele prestatie verlangd.
Bron: Forum Scholieren.com 31/3/2010.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.