Een pilletje

/

Ze is bijna vijftig jaar en werkt als docent op een scholengemeenschap (mavo-havo-vwo) die zich laat inspireren door het Franciscaanse gedachtengoed. Half augustus ging ze met een stel vrienden naar het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Hoe vind je het hier, vroeg de verslaggever en duwde haar een microfoon onder de neus. Ze was gewoon gelukkig, zei ze: ze genoot van de housemuziek, mede dankzij een pilletje. Het piepkleine interview (175 woorden) werd met haar foto gepubliceerd in de Daily Paradise (17/8/2013, p.13), de dagelijkse publiekskrant voor de festivalbezoekers, uitgegeven door Mojo Concerts en LiveXS. Co-sponsor van deze publiekskrant was NRC-Next, die eerder de programma­krant van het festival onder haar lezers verspreid had.
In de publiekskrant werd ze met naam en toenaam vermeld, evenals haar leeftijd, haar woonplaats en haar beroep. Toen de rector van haar school de tekst onder ogen kreeg, was hij Not Amused, zo blijkt uit zijn uitlatingen op de Limburgse RTV-zender L1. Volgens hem heeft zij inbreuk gemaakt op de beroepsethiek van leraren. Gezien de ‘voorbeeld­functie’ van leraren acht hij het ‘onacceptabel dat zij de indruk wekt dat ze het gebruik van harddrugs promoot. Met name omdat ze als lerares werkt met een doelgroep die (…) vatbaar en beïnvloedbaar is.’ Maar inmiddels heeft L1 bericht dat de school met een ernstige berisping volstaan heeft.
De vraag is echter in hoeverre een leraar kan worden aangesproken op haar handelen in de privésfeer en op uitlatingen die zij gedaan heeft in de relatieve beslotenheid van een festivalkrant die uitsluitend onder het festivalpubliek verspreid is. In 2010 hebben de Engelse onderwijsvakbonden met succes geageeerd tegen een gedragscode die zich tot de privésfeer van leraren uitstrekte.
Zie ook: Persbericht Politie (19/8/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Een pilletje”

  1. Folia (15/10/2013, 16/10/2013) schrijft twee artikelen over de dubbelzinnigheid van het Nederlandse gedoogbeleid inzake nachtelijke dance events en pilletjes. Wie van middernacht tot voorbij de dageraad op de been wil blijven, heeft wel een pilletje nodig.