Een schools keurslijf

/

Schoolleider Jan Fasen schreef een mooie column, onder verwijzing naar een radicaal sonnet van Jan Kal. Ons schoolsysteem perst leerlingen in een keurslijf waarin geen ruimte is voor een onderzoekende en creatieve geest, zelfredzaamheid of spontaneïteit.
Jan Fasen bedoelt ruimte waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Maar er zijn ook vrijheidsbeperkingen in het klein. Neem die Amerikaanse highschooldocente. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen snoert zij het keurslijf wel heel strak aan. Ze schrijft de uitlatingen op het bord die haar leerlingen tijdens de les niet mogen bezigen, zoals woorden die gebrek aan taakgerichtheid of wellevendheid verraden, zoals: Boring, Stuff, Don’t Know, My Bad. En meer in het algemeen doet zij jongerentaal in de ban, zoals bijvoorbeeld het werkwoord Hang Out.
Ingekapseld in ons schoolsysteem ligt niemand wakker van zo’n schools disciplinerings- en beschavingsoffensief, behalve Jan Fasen misschien. Maar ter bevordering van de schoolse taakgerichtheid had de docente ook de woordcombinatie ‘Bless you’ taboe verklaard. Dat had ze niet moeten doen in de gespannen Amerikaanse verhoudingen tussen belijdende christenen en seculieren. Er nieste iemand in de klas en je kon erop wachten: Kendred Turner wenste haar klasgenoot ‘Bless you!’ (Gezond­heid!) toe, werd door de docente terechtgewezen, beriep zich op de grondwettelijke Vrijheid van Godsdienst en Meningsuiting, en werd voor de rest van de dag de klas uit gestuurd. Een nationale rel was geboren (NBC News 21/8/2014).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een schools keurslijf”

  1. Ik weet trouwens niet helemaal zeker om welke reden Bless You op het schoolbord was gezet. In een taakgerichte klas behoort een nies genegeerd te worden? In een multiculturele klas is het onwellevend je eigen godsdienstige gevoelens (God Bless you) aan niet-geloofsgenoten op te dringen? Of houdt de neutrale openbare school er het rigide standpunt (laïcité) op na dat elke geloofsuiting in de klas achterwege behoort te blijven?

  2. Inside HigherEd (28/8/2014) geeft opnieuw een verhaal over het verbod op Bless You, dit maal in de propedeuse.