Een soort CAO voor studenten

/

De Universiteitsraad van de Erasmusuniversiteit heeft een aanzet gegeven tot een Collectieve Studieovereenkomst, een soort CAO voor studenten. Dat wordt bericht in ErasmusMagazine (1/7/2021): de Raad wil dat er ’s zaterdags geen schriftelijke tentamens worden afgenomen. Ook wenst de Raad dat studenten niet verplicht worden in de weekends of op feestdagen aan individuele of groepsopdrachten te werken.
In Maastricht is de Universiteitsraad eveneens in het geweer gekomen tegen de ontwikkeling van de universiteit in de richting van een semi-continubedrijf. In verband met de explosieve groei van de studentenaantallen, was de Rechtenfaculteit voornemens met ingang van het nieuwe studiejaar verplichte onderwijscontacturen in de avonduren te programmeren. Maar de Uraad heeft daar een stokje voor gestoken (Observant 24/6/2021).
Wat is er mis met de programmering van onderwijs en tentamens in de avonduren en op zaterdag? Volgens de Rotterdamse initiatiefnemer, raadslid Armand Gozé, behoort het tot de zorgplicht van de studieleiding om de gezondheid en het welzijn van studenten te beschermen en hun werkdruk in de hand te houden. Daarom acht hij het gewenst dat bij de inrichting van de onderwijs- en tentamenroosters de nodige rust- en hersteltijden worden gehandhaafd. Dat impliceert volgens hem dat aan studenten de vrije beschikking over hun weekend moet worden gegund. En naar analogie hechten studenten (en docenten?) in Mestreech ook aan hun dage­lijkse “feierabend”.
Dat is een belangrijke pijler van een CAO voor studenten. Maar daarnaast kunnen vier andere pijlers worden onderscheiden: zorg voor de onderwijs- en tentamenkwaliteit, beheersing van de studiekosten, facilitering van een optimale studieproductiviteit en waarborging van het recht op een tweede leven.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Een soort CAO voor studenten”

 1. Erratum ad 2: lees hoogwaardige in plaats van hoogstaande.

 2. Wat heb ik zoal geschreven over de wenselijkheid van arbo- en cao-regulering ten behoeve van leerlingen en studenten in het funderend en postsecundair onderwijs?
  2007: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/tussenuren/
  2007: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/discriminatie/
  2007: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/het-binnenmilieu-op-school/
  2008: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/spitsuren/
  2008: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/arbo-voor-scholieren-en-studenten/
  2008: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/tentamens-op-zaterdag-onderwijs-als-halfcontinu-bedrijf/
  2008: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/een-studiecontract-voor-werkstudenten/
  2009: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/staking-tegen-lange-gebroken-lesdagen/
  2009: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/het-dagritme-van-de-scholier/
  2010: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/recht-op-een-tweede-leven/
  2010: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/scholierencom-43-ergernissen/
  2010: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/laks-monitor-23-pijnpunten/
  2011: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/de-ophokuren-in-het-v-o/
  2011: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/andere-schooltijden/
  2011: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/ergonomie-in-de-klas/
  2011: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/de-schijf-van-vijf/
  2011: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/een-soort-scholieren-cao/
  2011: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/recht-op-een-tweede-leven-ii/
  2012: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/warme-lunch-op-school/
  2012: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/huiswerkbegeleiding-op-school/
  2013: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/jutta-allmendinger-over-huiswerk/
  2014: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/gratis-schoollunch-in-engeland/
  2014: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/slim-studeren-slim-reizen/
  2014: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/het-bioritme-van-de-middelbare-scholier/
  2015: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/gezonde-schoolkantine/
  2015: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/een-evenwichtige-schooldag/
  2016: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/andere-schooltijden-ii/
  2016: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/recht-op-een-tweede-leven-iii/
  2019: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/leidt-het-leenstelsel-tot-overbelasting-en-stress/
  2020: https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/bewegingsonderwijs-op-de-basisschool/

 3. Leidse bezwaren tegen avondcolleges (Mare 7/10/2021).