Een soort scholieren-CAO

/

Ik ben een leerplichtige leerling (vierde klas vwo). We zitten middenin een projectweek. Vandaag (donderdag) moeten we van 8.30 tot 19.30 uur op school zijn. Aanwezigheid is verplicht. Bij ons op school geldt als ongeschreven regel dat de schooldag (exclusief huiswerk) uiterlijk om halfvijf eindigt. Daar stemmen wij onze planning van vrijetijdsbezigheden ook op af (men denke daarbij aan betaald werk, zorgtaken thuis, sport, muziekles, bijles, concert- en schouwburgbezoek). Mogen ze ons nou zomaar dwingen 3 uur óver te werken? Ik vind het raar dat daarover niks geregeld is in een soort scholieren-CAO of in het leerlingenstatuut van de school. Ik vind dat ze rekening moeten houden met de buitenschoolse verplichtingen die leer­lingen zijn aangegaan. Dat betekent dat afwijkingen van de normale schooltijden ruim tevoren moeten worden aangekondigd (zo mogelijk in overleg met de betrokkenen) en dat een leerling in zo’n geval bij zwaar­wegende redenen de vrijheid moet hebben verstek te laten gaan.
Zie ook: Goeie Vraag 11/10/2011, Kinderrechtenverdrag art.31, Recht op een tweede leven (18/1/2010), ARBO voor scholieren en studenten (19/2/2008).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Een soort scholieren-CAO”

  1. Een algemenere vraag die vaak naar voren komt op discussiesites, betreft de werk- en rusttijden van scholieren: is er ergens iets geregeld over onze maximale belasting per dag en per week? Waarom is er geen arbo-wet om leerplichtige jongeren tegen overbelasting te beschermen? Gisteren weer zo’n topic op GoeieVraag.nl.