‘Een streepjescode op elk kind’

/

VN-redacteur Rudie Kagie biedt deze week een update over de ontwikkeling van het Elektronisch Kinddossier dat in 2009 van start gaat (Vrij Nederland 22/3/2008). Het wordt een Kinddossier (EKD) genoemd, maar het strekt zich tot alle minderjarigen van 0 tot 19 jaar uit. In eerste instantie was het bedoeld als databank ten behoeve van consultatiebureaus en schoolartsen. Het zou 900 gegevenscategorieën omvatten, waaronder niet alleen medische gegevens maar ook bijvoorbeeld: éénoudergezin? leeftijd bij bevalling jonger dan 20 jaar? spreekt verzorgende ouder Nederlands? ouder(s) laag of niet geletterd? gezinssamenstelling? kunnen ouders zwemmen? hobby’s van het gezin? stabiel sociaal en politiek klimaat in het gezin? politieke voorkeur en levensovertuiging van ouders? De intentie is met behulp van dergelijke gegevens aan kinderen en jongeren optimale zorg en bescherming te bieden. Maar worden er voldoende garanties geschapen dat Big Brother buiten de deur blijft? Een heikel punt is bijvoorbeeld de Verwijsindex Risicojongeren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “‘Een streepjescode op elk kind’”

  1. Een nuttige aanvulling op het verhaal van Rudie Kagie is de doorwrochte update van Sargassoblogger Steeph over de opmars van Big Brother in Nederland (15/2/2008).