Een studiecontract voor werkstudenten

/

Professor Willem Koops is decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen (UU). Hij bepleit herinvoering van de deeltijdstudies (Ublad 5/6/2008). Niet als een apart soort opleiding maar als een contractvariant binnen voltijdse opleidingen. De Universiteit Utrecht hanteert namelijk een onderwijsmodel dat gebaseerd is op wederzijds com­mit­ment van studieleiding en student. Maar de decaan constateert dat vele studenten werken naast hun studie, terwijl de programma’s zijn afgestemd op een studie-inzet van 40 uur bruto per week voor de gemiddelde student. Gevolg: overvraagde werk­studenten, gefrustreerde docenten en een faculteit met vervuilde rendementscijfers. De decaan stelt voor, dat studenten contractueel vastleggen hoeveel uur ze wekelijks beschikbaar hebben en dat ze samen met de faculteit een studieplan opstellen dat daarbinnen past. Geen gek idee, lijkt me. Tot nu toe beperkte het wederzijdse com­mitment zich tot de uitvoeringsfase van een toetredingscontract (’take it or leave it’). Wat Koops wil, is een reëel contract waarin beide partijen zich tevens aan de contract­vorming committeren. Langs dezelfde lijn denkend, zou men ook speciale studie­contracten voor studenten met een afwijkend beginrepertoire kunnen overwegen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.