Een taal- en rekentoets voor leraren?

/

Het kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA) bepleit dat alle zittende leraren een taal- en rekentoets afleggen (De Telegraaf 2/12/2009). De vice-voorzitter van CNV-Onderwijs wil hem niet afvallen, maar geeft prioriteit aan een toets voor zittende leraren Nederlands en Wiskunde in het voortgezet onderwijs. Waarom die koudwatervrees?
Van Dijk kan drie goede argumenten ten gunste van zijn voorstel aandragen. a) Met name van de leerkrachten in het basisonderwijs mag worden verwacht dat ze goed zijn in taal en rekenen, dus er is alle reden hun vakbekwaamheid op dat gebied perio­diek te evalueren en zonodig te verbeteren. b) Van iedere leraar in het voortgezet onderwijs mag worden verlangd dat ze hun leerlingen ‘onderdompelen’ in de Neder­land­se taal en hen helpen hun basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen te onderhouden en uit te breiden, bijvoorbeeld door hen op taal- en rekenfouten te attenderen en van hen te vragen deze te herstellen. c) Scholen hebben tot taak van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden en het ligt dan voor de hand dat daarbij ook de bekwaamheid op het gebied van taal en rekenen bewaakt wordt.
De vice-voorzitter van CNV-Onderwijs kan echter tegenwerpen: aa) Een taal- en rekentoets voor zittende leerkrachten in het basisonderwijs is als een kanon om op een mug schieten (wat ze op de pabo geleerd hebben, zullen ze niet gauw meer vergeten). bb) Taal- en rekenvaardigheid behoren niet tot de wettelijke bekwaam­heids­eisen voor leraren in het voortgezet onderwijs.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Een taal- en rekentoets voor leraren?”

  1. Tynke Landsmeer (VK-Banen 3/12/2009) heeft Van Dijk om toelichting gevraagd; hij denkt aan een periodiek af te nemen toets, een soort APK-keuring dus.
    De VO-raad, landelijke spreekbuis van de schoolbesturen, heeft op zijn site (3/12/2009) negatief gereageerd op de ideeën van Van Dijk. De nieuwe lerarenvakbond LIA (4/12/2009) daarentegen, ziet er wel wat in, maar vindt het voorstel te vrijblijvend: stel die toetsen dan ook van overheidswege verplicht!

  2. Bij mijn weten was de blogger Yezkilim de eerste die de toetsing van zittende leraren op de agenda heeft gezet. Dat was een half jaar geleden. Maar haar oplossing was radicaler dan die van Van Dijk. In Frontaal Naakt (30/5/2009) stelde ze voor: a) de zittende leerkrachten van de basisschool moeten hun bekwaamheden op het gebied van taal en rekenen laten certificeren; b) wie het certificaat niet haalt, verliest z’n bevoegdheid om die vakken te geven.