Een verantwoordelijk onderwijsbedrijf

/

Wat is verantwoordelijke bedrijfsvoering, vraagt Umair Haque zich af (Harvard Business Review 4/1/2011). Een verantwoordelijk bedrijf produceert waarde voor zijn stakeholders. Waarde is de combinatie van hoge baten en kansen enerzijds en lage kosten en risico’s anderzijds. Welke stakeholders zijn er zoal? In het klassieke kapitalisme heeft het bedrijf slechts één stakeholder voor ogen: de aandeelhouders. Zij stoppen kapitaal in de onderneming en willen daaruit een optimaal rendement trekken. Maar ook buiten het bedrijfsleven zijn er maatschappelijke instituties (zoals onderwijs­instellingen) die een soort aandeelhouders kennen. Ze investeren geld, inspanning en know-how om er zelf wijzer van te worden:
= Een Researchuniversiteit exploiteert haar onderwijsbedrijf met het doel weten­schappelijk onderzoek te kunnen verrichten. De onderzoekers zijn de aandeelhouders van het onderwijsbedrijf en ze beogen daaruit rendement te trekken ten bate van hun wetenschappelijke onderzoeksmissie.
= Het Confessioneel Bijzonder Onderwijs kent eveneens aandeelhouders: de kerk­genootschappen. Hun onderwijs­inspanningen kunnen ertoe bijdragen dat ze zieltjes winnen en behouden en dat hun maatschappelijke invloed verzekerd blijft.
= Evenzo kunnen Gemeenten worden beschouwd als de aandeelhouders van het Openbaar Onderwijs. Dankzij goede onderwijsvoorzieningen zal hun inwonertal groeien en realiseren ze een beter vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven.
= En als we het nu toch over economie hebben: tegenwoordig treden de Werkgevers­organisaties steeds meer op de voorgrond als de aandeelhouders van het beroeps­onderwijs (vooral in het MBO). En de rijksoverheid verwisselt haar rol van sub­sidie­gever steeds meer met die van aandeelhouder van het onderwijsbestel. Zij verlangt dat het bestel een optimaal rendement afwerpt voor de Nederlandse kenniseconomie.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.